Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

32.00.00 Bezwaar en beroep

8 Bijlage 1. Bezwaar- en beroepsclausules


Tekstblok voor bezwaarclausule:


Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Stuur een brief naar:

Belastingdienst/Douane
Afdeling Bezwaar/Beroep
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van deze brief. Uw bezwaar moet bij ons binnen zijn vóór [DAG NA DATUM UTB/BESCHIKKING + 6 WEKEN].

Tekstblokken voor beroepsclausule in de uitspraak op bezwaar:

III. De bezwaarbehandelaar bepaalt welke clausule geplaatst wordt en in welke vorm; bij II. bepaalt hij ook welke belastingkamer competent is. Het resultaat van het keuzeproces wordt onder de uitspraak op het bezwaarschrift geplaatst.


I. Rechtsmiddelverwijzing in uitspraken met rechtsingang douanekamer
(n.a.v. bezwaar tegen utb, beschikking ex douanewetgeving of bestuurlijke boete inzake rechten/belasting bij invoer)


Beroep tegen deze uitspraak

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. U moet dan bij de douanekamer van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem een beroepschrift indienen.


Binnen welke termijn moet u uw beroepschrift indienen?

Uw beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van de beslissing/uitspraak op uw bezwaarschrift door de rechtbank zijn ontvangen. Bij verzending per post is een beroepschrift op tijd ingediend als:


  • u het voor het einde van de beroepstermijn post en  • de rechtbank uw beroepschrift niet later dan één week na afloop van die termijn ontvangt.


U kunt uw beroepschrift soms ook digitaal indienen. Meer informatie hierover vindt u op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.


Wat zijn de kosten voor in beroep gaan?

Als u in beroep gaat, moet u griffierecht betalen. Na ontvangst van uw beroepschrift stuurt de rechtbank u een nota. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl/procedures.


Meer informatie

Hebt u nog vragen. Kijk op www.belastingdienst.nl. Of bel de BelastingTelefoon: 0800-0543, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.


II. Rechtsmiddelverwijzing in uitspraken met rechtsingang belastingkamer (n.a.v. bezwaar tegen binnenlandse accijns, beschikking ex accijnswetgeving of bestuurlijke boete inzake binnenlandse accijns)


Beroep tegen deze uitspraak

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. U moet dan bij Rechtbank ....., Postbus ...., .... .. te ..... een beroepschrift indienen.


Binnen welke termijn moet u uw beroepschrift indienen?

Uw beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van de beslissing/uitspraak op uw bezwaarschrift door de rechtbank zijn ontvangen. Bij verzending per post is een beroepschrift op tijd ingediend als:


  • u het voor het einde van de beroepstermijn post en  • de rechtbank uw beroepschrift niet later dan één week na afloop van die termijn ontvangt.


U kunt uw beroepschrift soms ook digitaal indienen. Meer informatie hierover vindt u op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.


Wat zijn de kosten voor in beroep gaan?

Als u in beroep gaat, moet u griffierecht betalen. Na ontvangst van uw beroepschrift stuurt de rechtbank u een nota. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl/procedures.


Meer informatie

Hebt u nog vragen. Kijk op www.belastingdienst.nl. Of bel de BelastingTelefoon: 0800-0543, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.


Competentieregeling belastingkamers:


Woon- of vestigingsplaats in:


Rechtbank:


Postadres:


Zuid-Holland

Den Haag

Postbus 20302,
2500 EH Den Haag


Noord-Holland:
met uitzondering van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren.

Noord-Holland

Postbus 1621,
2003 BR Haarlem


Drenthe,
Flevoland,
Friesland,
Groningen,

Noord-Nederland

Postbus 150,
9700 AD Groningen


Gelderland,
Noord-Holland:
voor de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren.
Overijssel
Utrecht

Gelderland

Postbus 9030,
6800 EM Arnhem


Limburg,
Noord-Brabant,
Zeeland

Zeeland-West-Brabant

Postbus 3332,
4800 DH Breda


Woon of vestigingsplaats in het buitenland

Zeeland-West Brabant*

Postbus 3332, 4800 DH Breda

*Artikel 8:7 Awb en paragraaf 11 van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht.