Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.00.00 Binnenbrengen via zee

8 Bijlage 2. Meetbrief

       


INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)


AFDRUK
WAPEN
 1. AFGEGEVEN KRACHTENS DE MEETBRIEVENWET 1981, (STB) EN DE DAAROP BERUSTENDE BEPALINGEN, OVEREENKOMSTIG HET INTERNATIONAAL VERDRAG BETREFFENDE DE METING VAN SCHEPEN, 1969, MET BIJLAGEN;


  Issued according to the provisions of the international Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, and the annexes;


  NAMENS DE REGERING VAN HET


  under the authority of the government of theKONINKRIJK DER NEDERLANDEN


KINGDOM OF THE NETHERLANDS


 1. WAARVOOR HET VERDRAG IN WERKING IS GETREDEN OP 18 JULI 1982, DOOR HET HOOFD VAN DE SCHEEPSMETINGSDIENST


  for which the convention came into force on 18 July 1982, by the Head of the Department for Tonnage Measurement of Ships.


NAAM VAN HET SCHIP


Name of shipROEPNAAM


Distinctive Number of lettersTHUISHAVEN


Port of RegistryDATUM *)


Date *)    


 1. *) DATUM WAAROP DE KIEL IS GELEGD OF WAAROP HET SCHIP ZICH IN EEN SOORTGELIJK STADIUM VAN AANBOUW BEVOND (Artikel 1, letter k, van de Meetbrievenwet 1981) OF DE DATUM WAAROP HET SCHIP VERANDERINGEN OF WIJZIGINGEN VAN BELANGRIJKE AARD HEEFT ONDERGAAN (Artikel 4, eerste lid, letter a, onder 2 van de Meetbrievenwet 1981);


  Date on which the keel was laid or the ship was at a similar stage of construction (Article 2 (6)), or date on which the ship underwent alterations or modifications of a major character (article 3 (2)(b)), as appropriate


HOOFDAFMETINGEN - MAIN DIMENSIONSLENGTE (Artikel 1, letter m, van de Meetbrievenwet 1981)


Length (According to Article 2(8)BREEDTE (Artikel 2, letter c, van het besluit metingsvoorschriften 1982)


Breadth (According to Regulation 2 (3))HOLTE NAAR DE MAL MIDSCHEEPS TOT HET BOVENDEK (Artikel 2, letter b, van het besluit metingsvoorschriften 1982)


Moulded Depth amidships to Upper Deck


(According to Regulation 2 (2))   DE TONNAGES VAN HET SCHIP ZIJN: - THE TONNAGES OF THE SHIP ARE:


BRUTO-TONNAGE    -    GROSS TONNAGE    ____________________


NETTO-TONNAGE    -         NET TONNAGE    ____________________


 1. ONDERGETEKENDE VERKLAART DAT DE TONNAGES VAN DIT SCHIP ZIJN VASTGESTELD OVEREENKOMSTIG DE VOORSCHRIFTEN VAN HET INTERNATIONAAL VERDRAG BETREFFENDE DE METING VAN SCHEPEN, 1969, met Bijlagen;


  This is to certify that the tonnages of this ship have been determined in accordance with the provisions of the International Convention of Tonnage Measurement of Ships, 1969, and the Annexes;
  1. AFGEGEVEN TE RIJSWIJK,


   Issued at
   1. HET HOOFD VAN DE SCHEEPSMETINGSDIENST,


    The Head of the Department for Tonnage Measurement of Ships,


Z.O.Z. - see overleaf 


Voor wijzigingen z.o.z. - Modifications see overleaf

               

Spaces included in tonnageBRUTO - TONNAGE


Gross TonnageBRUTO - TONNAGE


Gross TonnageBENAMING RUIMTE


Name of SpacePLAATS


LocationLENGTE


LengthBENAMING RUIMTE


Name of SpacePLAATS


LocationLENGTE


LengthAANTAL PASSAGIERS (Artikel 4, eerste lid, van het besluit metingsvoorschriften 1982)


Number of passengers (According to Regulation 4 (1))


AANTAL PASSAGIERS IN HUTTEN MET NIET MEER DAN 8 KOOIEN


Number of passengers in cabins with not more dan 8 berths


AANTAL OVERIGE PASSAGIERS


Number of other passengersNIET IN DE TONNAGE BEGREPEN RUIMTEN (Artikel 2, letter a, van het besluit metingsvoorschriften 1982)


Excluded spaces (According to Regulation 2 (5))Een (*) moet worden geplaatst acher de hierboven vermelde ruimten, die zowel de ingesloten ruimten als de "niet in de tonnage begrepen ruimten" omvatten.
An asterisk (*) should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed and excluded spacesDIEPGANG NAAR DE MAL (Artikel 4, tweede lid, van het besluit metingsvoorschriften 1982)


Moulded Draught (According to Regulation 4 (2))DATUM EN PLAATS VAN OORSPRONKELIJKE METING

Date and place of original measurement
DATUM EN PLAATS VAN VOORLAATSTE HERMETING

Date en place of last previous remeasurement   

OPMERKINGEN:


RemarksHet Brandmerk, 1)


zijnde


is ingebeiteld aanwezig bevonden op het achterschip


________________________________________


________________________________________


           m uit hekplaat        m uit lengteas


           m boven het dek


, de


Het hoofd van de Scheepsmetingsdienst


-------------------------------------------------------------


De ambtenaar van de Scheepsmetingsdienst


*) Official number for Netherlands ships


WIJZIGINGEN (invulling alleen door de Hoofdinspectie scheepsmeting)
Modifications