Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

15.50.00 Douane-entrepots

12 Bijlage 1. Gebruikelijke behandelingen

12.1 Lijst van toegestane gebruikelijke behandelingen (bijlage 71-03 GVo.DWU)

De in deze bijlage opgenomen gebruikelijke behandelingen mogen niet tot gevolg hebben dat de behandeling leidt tot een indeling onder een andere achtcijfercode van de GN, tenzij dit expliciet is toegestaan.

De behandelingen mogen ook niet leiden tot een ongerechtvaardigd voordeel op het gebied van de invoerrechten.

Van een ongerechtvaardigd voordeel is sprake in de volgende situatie. De onder de regeling geplaatste goederen zijn, als ze zonder gebruikelijke behandeling in het vrije verkeer worden gebracht, onderworpen aan een voorlopig of definitief antidumpingrecht, een compenserend recht, een vrijwaringsmaatregel of een aanvullend recht dat voortvloeit uit een schorsing van concessies. Door de gebruikelijke behandeling ontstaat een andere tariefindeling of oorsprong waardoor de goederen niet langer aan dergelijke rechten zijn onderworpen bij in het vrije verkeer brengen. De gebruikelijke behandeling zou dus tot gevolg hebben dat deze rechten niet worden betaald en dit wordt beschouwd als een ongerechtvaardigd voordeel.

Gebruikelijke behandelingen:

 1. het luchten, uitspreiden, drogen, stof wegruimen, eenvoudige schoonmaakhandelingen, herstelling van de verpakking, eenvoudige herstellingen van gedurende het vervoer of de opslag opgelopen beschadigingen in zoverre dit eenvoudige handelingen betreft, het aanbrengen of weghalen van beschermende bekleding met het oog op het vervoer;

 2. het herconstrueren van goederen na het vervoer;

 3. het inventariseren, het nemen van monsters, het sorteren, zeven, mechanisch filteren of wegen van de goederen;

 4. het verwijderen van beschadigde of aangetaste delen;

 5. het verbeteren van de houdbaarheid van de goederen door middel van pasteurisatie, sterilisatie, bestraling of toevoeging van bewaarmiddelen;

 6. het behandelen tegen parasieten;

 7. het behandelen tegen roest;

 8. behandelingen die slechts bestaan uit:

  • het verhogen van de temperatuur, zonder verdere behandeling of distillatie, of

  • het verlagen van de temperatuur,

   ook indien dit tot indeling onder een andere achtcijfercode van de GN leidt;
 9. elektrostatische behandeling, het ontkreuken of strijken van textiel;

 10. behandelingen bestaande uit:

  • het verwijderen van steeltjes en/of pitten van fruit, het in stukken breken of snijden van gedroogde groenten en fruit, de rehydratering van fruit, of

  • de dehydratering van fruit, ook indien dit tot indeling onder een andere achtcijfercode van de GN leidt;

 11. het ontzilten, schoonmaken en crouponeren van huiden;

 12. het toevoegen van goederen of toevoeging of vervanging van bijkomende componenten zolang deze toevoeging of vervanging relatief beperkt is en slechts bedoeld om aan technische eisen te voldoen en de aard of de prestaties van de oorspronkelijke goederen hierdoor niet worden gewijzigd of verbeterd, ook indien dit tot indeling van de toegevoegde of vervangende goederen onder een andere achtcijfercode van de GN leidt (zie hoofdstuk 4 van dit onderdeel);

 13. het verdunnen of indikken van vloeistoffen, zonder verdere behandeling of distillatie, ook indien dit tot indeling onder een andere achtcijfercode van de GN leidt;

 14. het mengen van dezelfde soort goederen, van verschillende kwaliteit, om een constante kwaliteit te verkrijgen of een kwaliteit waarom de afnemer heeft gevraagd, zonder dat de aard van de goederen hierdoor wordt gewijzigd;

 15. het mengen van gas- of stookolie zonder biodiesel met gas- of stookolie met biodiesel, ingedeeld onder hoofdstuk 27 van de GN, om een constante kwaliteit te verkrijgen of een kwaliteit waar de afnemer om heeft gevraagd, zonder dat de aard van de goederen hierdoor wordt gewijzigd, ook indien dit tot indeling onder een andere achtcijfercode van de GN leidt;

 16. het mengen van gas- of stookolie met biodiesel zodat het verkregen mengsel minder dan 0,5 volumepercent aan biodiesel bevat, en het mengen van biodiesel met gas- of stookolie zodat het verkregen mengsel minder dan 0,5 volumepercent aan gas- of stookolie bevat;

 17. het opdelen of in stukken snijden van de goederen indien dit op eenvoudige wijze is te doen;

 18. het verpakken, uitpakken, ompakken, het overgieten of overbrengen in een andere verpakking, ook indien dit tot indeling onder een andere achtcijfercode van de GN leidt; het bevestigen, verwijderen of wijzigen van merktekens, etiketten, prijskaartjes of andere onderscheidingstekens;

 19. het testen, bijstellen, afstellen en in werking stellen van machines, apparaten en voertuigen, met name om aan technische normen te voldoen, indien het uitsluitend eenvoudige handelingen betreft;

 20. het mat maken van pijpfittingen om deze op bepaalde markten te kunnen verkopen;

 21. het denatureren, ook indien dit tot indeling onder een andere achtcijfercode van de GN leidt (zie hoofdstuk 4 van dit onderdeel);

 22. andere gebruikelijke behandelingen dan de bovenvermelde die tot doel hebben de presentatie of handelskwaliteit van de invoergoederen te verbeteren of deze voor te bereiden op de distributie of wederverkoop, voor zover deze behandelingen de aard van de oorspronkelijke goederen niet wijzigen of de prestaties ervan verbeteren.

Naar boven