Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

15.50.00 Douane-entrepots

1 Inleiding

Dit deel van het Handboek gaat over de specifieke bepalingen van de regeling douane-entrepot. De algemene bepalingen die gelden voor de bijzondere regelingen (waaronder douane-entrepot) vindt u in onderdeel 15.00.00 van dit Handboek.
(artikel 5, lid 16 letter b DWU en artikel 210, letter b DWU)

Onder de regeling douane-entrepot kunnen niet-Uniegoederen worden opgeslagen in daartoe door de Douane goedgekeurde en onder toezicht van de Douane staande ruimten of andere locaties.
(artikel 240, lid 1 DWU)

De regeling douane-entrepot wordt voornamelijk gebruikt voor de opslag van niet-Uniegoederen als de marktdeelnemer deze goederen nog niet voor een volgende douaneregeling wil of kan aangeven. In sommige gevallen is het bij een economische behoefte ook mogelijk om Uniegoederen in de ruimte van het douane-entrepot op te slaan.

Het voordeel dat de marktdeelnemer heeft is dat de niet-Uniegoederen in het douanegebied van de Unie kunnen worden opgeslagen, zonder dat de goederen worden onderworpen aan:

  • invoerrechten;

  • andere heffingen;

  • handelspolitieke maatregelen, voor zover zij de binnenkomst in of het uitgaan van goederen uit het douanegebied van de Unie niet verbieden.

(artikel 237, lid 1 DWU)

Het is ook mogelijk dat het douane-entrepot wordt gebruikt om de goederen niet te onderwerpen aan handelspolitieke maatregelen die van toepassing zijn bij in het vrije verkeer brengen, terwijl door de opslag geen financieel voordeel wordt behaald.

Goederen kunnen voor een onbeperkte periode onder de regeling douane-entrepot blijven.
(artikel 238, lid 1 DWU)

Er zijn 2 hoofdsoorten douane-entrepots: het publiek douane-entrepot dat kan worden gebruikt voor opslag van goederen door iedereen en het particulier douane-entrepot dat kan worden gebruikt voor opslag van goederen door de houder van de vergunning douane-entrepot.

(artikel 240, lid 2 DWU)

Let op!

Het DWU kent drie soorten opslagregelingen:

  • ruimte voor tijdelijke opslag (RTO);

  • douane-entrepot; en

  • vrije zone. De opslagregeling vrije zone kent in Nederland geen toepassing.

Zie voor informatie over een RTO hoofdstuk 7 van onderdeel 11.00.00 van dit Handboek.