Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

15.50.00 Douane-entrepots

11 Opslagtermijn

Goederen kunnen gedurende een onbeperkte periode onder de regeling douane-entrepot blijven.
(artikel 238, lid 1 DWU)

De Douane kan in uitzonderlijke gevallen een termijn vaststellen waarbinnen de regeling douane-entrepot moet worden gezuiverd, bijvoorbeeld wanneer de soort en de aard van de goederen in geval van langdurige opslag een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid van mens, dier, plant of voor het milieu.
(artikel 238, lid 2 DWU)