Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

15.50.00 Douane-entrepots

2 Soorten douane-entrepots

2.1 Verschil publiek en particulier douane-entrepot

Er zijn 2 hoofdsoorten douane-entrepots:

 • Het publiek douane-entrepot: Een douane-entrepot dat kan worden gebruikt voor opslag van goederen door iedereen. De persoon die de douaneaangifte tot plaatsing onder de regeling douane-entrepot doet of voor wiens rekening die aangifte wordt gedaan, wordt de houder van de regeling genoemd. De houder van de vergunning publiek douane-entrepot hoeft niet de houder van de regeling te zijn.

 • Het particulier douane-entrepot: Een douane-entrepot dat kan worden gebruikt voor opslag van goederen door de houder van de vergunning douane-entrepot. De houder van de vergunning particulier douane-entrepot is tevens de houder van de regeling.
  (artikel 5, lid 35 letter a DWU en artikel 240, lid 2 DWU)

In de vergunning wordt vermeld welke soort douane-entrepot is verleend (publiek douane-entrepot of particulier douane-entrepot).

(artikel 203 GVo.DWU)

Naar boven

2.2 Publiek douane-entrepot

Het publiek douane-entrepot kent 3 soorten (type I, type II, en type III):

1. Publiek douane-entrepot type I

Bij het publiek douane-entrepot type I zijn zowel de houder van de vergunning als de houder van de regeling ervoor verantwoordelijk dat de goederen onder de regeling douane-entrepot niet aan het douanetoezicht worden onttrokken en de verplichtingen worden nagekomen die voortvloeien uit de opslag van goederen die zich onder de regeling douane-entrepot bevinden.

Dit type publiek douane-entrepot komt in Nederland niet voor.
(artikel 242 DWU en artikel 1, lid 32 GVo.DWU)

2. Publiek douane-entrepot type II

Bij het publiek douane-entrepot type II worden de verantwoordelijkheden van de houder van de vergunning en de houder van de regeling als volgt toegerekend.

De houder van de vergunning is verantwoordelijk voor het volgende:

 • de toegangsbeveiliging en het treffen van maatregelen tegen diefstal;

 • de goederen worden op de juiste wijze opgeslagen wanneer goederen een gevaar vormen, andere goederen kunnen bederven of om andere redenen bijzondere voorzieningen vereisen;

 • een passende administratie van alle onder de regeling geplaatste goederen voeren in een door de Douane goedgekeurde vorm;

 • alle nodige bijstand verlenen voor het vervullen van douanecontroles.

De houder van de regeling is ervoor verantwoordelijk dat de goederen onder de regeling douane-entrepot niet aan het douanetoezicht worden onttrokken en de verplichtingen worden nagekomen die voortvloeien uit de opslag van de goederen die zich onder de regeling douane-entrepot bevinden. Ook is de houder van de regeling gehouden tot de verplichtingen die voortvloeien uit de plaatsing van de goederen onder de regeling douane-entrepot. Dit betekent dat de houder van de regeling verantwoordelijk is voor het volgende:

 • de juistheid en volledigheid van de douaneaangifte tot plaatsing onder de regeling douane-entrepot;

 • na vrijgave van de goederen voor de regeling douane-entrepot zorgdragen dat de goederen in het douane-entrepot worden opgeslagen;

 • aan de houder van de vergunning alle gegevens met betrekking tot de douaneaangifte tot plaatsing verstrekken;

 • de verplichtingen naleven die voortvloeien uit de toegestane gebruikelijke behandelingen (zie voor informatie over gebruikelijke behandelingen hoofdstuk 4 van dit onderdeel);

 • bij uitslag van de goederen uit het douane-entrepot zorgdragen dat een douaneaangifte tot plaatsing onder een volgende douaneregeling of een aangifte tot wederuitvoer is gedaan.

(artikel 242 DWU en artikel 1, lid 33 GVo.DWU)

3. Publiek douane-entrepot type III

Bij het publiek douane-entrepot type III wordt het douane-entrepot beheerd door de douaneautoriteiten.

Dit type publiek douane-entrepot komt in Nederland niet voor.
(artikel 1, lid 2 punt 11 UVo.DWU)

Naar boven

2.3 Particulier douane-entrepot

Het particulier douane-entrepot kent geen nadere onderverdeling.

Bij het particulier douane-entrepot is de houder van de vergunning tevens de houder van de regeling. Hij is ervoor verantwoordelijk dat de goederen onder de regeling douane-entrepot niet aan het douanetoezicht worden onttrokken en de verplichtingen worden nagekomen die voortvloeien uit de opslag van goederen die zich onder de regeling douane-entrepot bevinden. Als houder van de regeling is hij gehouden tot de verplichtingen die voortvloeien uit de plaatsing van de goederen onder de regeling douane-entrepot.
(artikel 242, lid 1 en lid 3 DWU)

Naar boven