Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

15.50.00 Douane-entrepots

10 Zuivering van de regeling douane-entrepot

10.1 Zuivering van de regeling douane-entrepot

Zuivering van de regeling douane-entrepot houdt in dat de onder de regeling douane-entrepot geplaatste goederen:

  • onder een volgende douaneregeling worden geplaatst;

  • het douanegebied van de Unie verlaten;

  • vernietigd zijn zonder afvalresten; of

  • aan de staat worden afgestaan. Het afstaan aan de staat kent in Nederland geen toepassing.
    (artikel 215 lid 1 DWU)

Zie voor informatie over de opslagtermijn hoofdstuk 11 van dit onderdeel.

Naar boven

10.2 Beëindiging douane-entrepot door in het vrije verkeer brengen

Goederen die zich onder de regeling douane-entrepot bevinden, kunnen ter beëindiging van de regeling douane-entrepot in het vrije verkeer worden gebracht. Indien niet-Uniegoederen in het vrije verkeer worden gebracht ontstaat een douaneschuld. De douaneschuld ontstaat op het tijdstip waarop de douaneaangifte wordt aanvaard.

(artikel 77, lid 1 en lid 2 DWU)

De hoofdregel bij in het vrije verkeer brengen is dat het bedrag aan invoerrechten wordt vastgesteld op basis van de regels voor de berekening van de rechten die van toepassing waren op het tijdstip waarop de douaneschuld is ontstaan. De invoerrechten worden dan berekend over de goederen die daadwerkelijk in het vrije verkeer worden gebracht.

(artikel 85, lid 1 DWU)

Naar boven

10.3 In het vrije verkeer brengen na gebruikelijke behandelingen

Goederen die onder de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, kunnen gebruikelijke behandelingen ondergaan om ze in goede staat te bewaren, ter verbetering van de presentatie of handelskwaliteit of ter voorbereiding van de distributie of wederverkoop.

De kosten van de gebruikelijke behandelingen of de waardevermeerdering worden bij toepassing van artikel 85, lid 1 DWU niet in aanmerking genomen voor de berekening van het bedrag aan invoerrechten voor zover de aangever afdoende bewijs van het bestaan van die kosten levert.

Worden niet-Uniegoederen gebruikt bij de gebruikelijke behandelingen (bijvoorbeeld verpakking), dan moet de douanewaarde daarvan in aanmerking worden genomen voor de berekening van het bedrag aan invoerrechten. Worden Uniegoederen gebruikt bij de gebruikelijke behandelingen, dan hoeft de douanewaarde daarvan niet in aanmerking te worden genomen voor de berekening van het bedrag aan invoerrechten.

(artikel 86, lid 1 DWU)

Als door de gebruikelijke behandelingen de tariefindeling van de onder de regeling douane-entrepot geplaatste goederen verandert, dan wordt op verzoek de oorspronkelijke tariefindeling toegepast. Het verzoek om toepassing van de oorspronkelijke tariefindeling moet worden gedaan door in de douaneaangifte voor het vrije verkeer de volgende code als aanvullende regeling te vermelden:

  • in DMS: code F46.

  • in AGS: code 90002.

(artikel 86, lid 2 DWU)

Let op!

Percentage invoerrecht

Het percentage invoerrecht dat moet worden toegepast bij artikel 86, lid 2 DWU, is het percentage invoerrecht dat van toepassing is op de goederen die onder de regeling douane-entrepot zijn geplaatst op de dag dat de douaneschuld ontstaat. Voor het percentage invoerrecht wordt dus niet teruggegaan naar de dag dat de goederen onder de regeling douane-entrepot zijn geplaatst.

Zie voor informatie over gebruikelijke behandelingen hoofdstuk 4 van dit onderdeel.

Naar boven