Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

9.00.00 Douanewaarde

12 Bijlage 1 Waarden en prijzen

In deze bijlage wordt uitgelegd op welke manier u enkele andere waarden of prijzen kunt vaststellen dan de douanewaarde.

Naar boven

12.1 Waarde omzetbelasting

De omzetbelasting wordt berekend over de douanewaarde. In afwijking van wat voor de vaststelling van de rechten bij invoer geldt, worden de volgende elementen in de douanewaarde inbegrepen voor het berekenen van de omzetbelasting:

  • de rechten bij invoer, de belastingen en de heffingen, met uitzondering van de omzetbelasting die bij het brengen in het vrije verkeer is verschuldigd.
    Hier worden onder andere begrepen douanerechten, antidumpingrechten, compenserende rechten, aanvullende invoerrechten, accijns, kolenbelasting maar ook belastingen en heffingen van het buitenland;

  • de bijkomende kosten tot de plaats van bestemming.
    Hieronder worden onder andere begrepen kosten van vervoer, verzekering, opslag, verpakking en commissie van het buitenland en het binnenland.

(artikel 19 Wet op de omzetbelasting 1968)

Naar boven

12.2 Waarde statistiek

De statistische waarde van goederen is één van de gegevens die als grondmateriaal dienen voor de statistiek voor de handel met derde landen.

Bij uitvoer is de statistische waarde gelijk aan de waarde van de goederen op de plaats en op het tijdstip waarop zij het statistische registratiegebied van de lidstaat van uitvoer verlaten.

Bij invoer is de statistische waarde gelijk aan de waarde van de goederen op de plaats en op het tijdstip waarop zij het statistische registratiegebied van de lidstaat van invoer worden binnengebracht.

De berekening van de statistische waarden van de goederen geschiedt bij verkoop of aankoop op basis van het voor deze goederen gefactureerde bedrag. In andere gevallen op basis van het bedrag dat bij verkoop of aankoop zou zijn gefactureerd. De statistische waarde bij invoer kan worden vastgesteld op basis van de douanewaarde.
(artikel 69 tot en met artikel 76DWU en artikelen 127 tot en met 146UVo.DWU)

(artikel 4, lid 2, Verordening (EU) nr. 113/2010)

In de statistische waarden worden alleen de bijkomende kosten, zoals vervoer- en verzekeringskosten, begrepen die betrekking hebben op het traject dat bij uitvoer zich op het statistische registratiegebied van de lidstaat van uitvoer bevindt of dat bij invoer zich buiten het statistische registratiegebied van de lidstaat van invoer bevindt. In de statistische waarden worden niet begrepen de bij uitvoer of invoer verschuldigde belastingen zoals invoerrecht, omzetbelasting, accijns, heffingen of andere heffingen van gelijke werking en exportrestituties.

De waarde van goederen die het onderwerp van veredeling zijn, wordt als volgt bruto vastgesteld:

  1. voor goederen vóór veredeling, de waarde van de niet-veredelde goederen;

  2. voor goederen na veredeling, de waarde van de niet-veredelde goederen plus de door de veredeling toegevoegde waarde.

De hiervoor bedoelde waarde wordt waar nodig op zodanige wijze gecorrigeerd dat de statistische waarde uitsluitend de volledige kosten voor vervoer en verzekering omvat die zijn gemaakt om de goederen te leveren vanaf de plaats van vertrek: a) bij invoer, tot aan de grens van de lidstaat van bestemming (cif-waarde); b) bij uitvoer, tot aan de grens van de lidstaat van werkelijke uitvoer (fob-waarde).
(Verordening (EG) nr. 471/2009 en artikel 4 Verordening (EU) nr. 113/2010)

Naar boven