Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.00.00 Plaatsing van goederen onder een douaneregeling

12 Bijlage 1. Aanwijzingsbesluit

Besluit (specimen):

Op grond van:

artikel 2:8a, Algemene douaneregeling

en

overwegende dat de beheerder van de hierna vermelde locatie mij schriftelijk heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen het gebruik daarvan door derden voor van het vervullen van douaneformaliteiten;

merk ik de hierna vermelde locatie aan als plaats waar goederen bij de Douane kunnen worden aangebracht als bedoeld in artikel 4, lid 19 Verordening (EEG) nr. 2913/92:

<plaatsnaam>, >straatnaam, huisnummer>, <postcode>, kadastraal bekend gemeente <plaatsnaam>, sectie <..>, nummer <…..>.

De volgende formaliteiten in de zin van de wettelijke bepalingen als genoemd in artikel 1:1, lid 1, 2 Algemene douanewet kunnen op deze locatie worden vervuld:

  • de formaliteiten ter beëindiging van de regeling douanevervoer met toepassing van een carnet TIR, mits onverwijld een toegestane douanebestemming aan de goederen wordt gegeven, met maximaal gebruik van de beschikbare elektronische aangiftefaciliteiten van de Douane;

  • de formaliteiten voor het plaatsen van onder regeling douanevervoer met toepassing van een carnet TIR, met inbegrip van de formaliteiten ter beëindiging van de douaneregeling uitvoer, de douanebestemming wederuitvoer in de zin van artikel 793 ter Verordening (EEG) nr. 2454/93.

Daarmee verband houdende elektronische aangiften worden ingediend bij het douane-aangiftepunt:

<naam aangiftepunt>, <straatnaam, huisnummer>, <postcode> <plaatsnaam> (tel.: < …-…….>, fax: <…-……>), aangiftepunt nummer <….>.

De hiervoor vermelde formaliteiten kunnen worden vervuld op:

werkdagen van <…..> uur tot <…..> uur.

De Douane zal gedurende vermelde tijden aanwezig zijn om genoemde formaliteiten te vervullen, de controles te verrichten welke zij nodig acht. De vereiste aftekeningen van de douanebescheiden zullen door de ambtenaren ter plaatse worden verricht.

<plaatsnaam>, <datum>
de inspecteur,

<naam>
Directeur of een gemandateerde ambtenaar