Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.00.00 Plaatsing van goederen onder een douaneregeling

1 Inleiding

Dit onderdeel van het Handboek gaat over de plaatsing van goederen onder een douaneregeling. Om goederen onder een douaneregeling te plaatsen, moet een aangifte worden gedaan. Naast een algemene beschrijving van het aangifteproces staan in dit onderdeel ook de bijzonderheden in het aangifteproces voor bepaalde douaneregelingen, voor zover deze niet in de desbetreffende onderdelen zijn beschreven.

Artikel 5 lid 16 DWU noemt drie douaneregelingen:

 • in het vrije verkeer brengen

 • bijzondere regelingen

 • uitvoer

 • In artikel 210 DWU zijn de bijzondere regelingen verder uitgewerkt:

  1. douanevervoer, zowel extern als intern;

  2. opslag, douane-entrepot en vrije zones;

  3. specifieke bestemming, d.w.z. tijdelijke invoer en bijzondere bestemming:

  4. veredeling, zowel actieve als passieve veredeling

Goederen kunnen altijd onder een douaneregeling worden geplaatst.

Wel kunnen er niet-fiscale verboden of beperkingen zijn. Deze kunt u vinden op de site van het beleidsverantwoordelijke Ministerie en in het Handboek VGEM (Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu).