Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

8.00.00 Preferentiële oorsprong en herkomst

1 Inleiding; leeswijzer

Dit deel van het Handboek heeft betrekking op de herkomst- en oorsprongsaspecten van de verschillende tariefpreferentiële regelingen.

De hoofdstukken 2 tot en met 4 vormen een algemene inleiding op het onderwerp. U vindt hierin het theoretische gedeelte. De indeling van deze hoofdstukken wijkt enigszins af van de standaardindeling die voor de overige hoofdstukken wordt gehanteerd. In dit gedeelte worden de herkomst- en oorsprongsregels en de aanverwante bepalingen behandeld die een rol spelen bij de uitvoering van de preferentiële regelingen door de Douane.

Hoofdstuk 5 tot en met 7 behandelen de procedures en de ambtelijke werkzaamheden op het gebied van de preferentiële oorsprong en herkomst bij in-, uit- en doorvoer, voor zover die geen betrekking hebben op de vereenvoudigde procedures. Hoofdstuk 8 behandelt de vereenvoudigde procedures. Deze zien op het opstellen van oorsprongsverklaringen (factuurverklaringen) en afgeven van certificaten inzake goederenverkeer A.TR. door exporteurs die in het bezit zijn van een vergunning Toegelaten Exporteur en het vooraf viseren van certificaten van oorsprong FORM-A en certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 en EUR-MED ten behoeve van bedrijven die goederen opslaan onder douanetoezicht.

Hoofdstuk 9 tenslotte gaat in op de taken en bevoegdheden van het Landelijk Oorsprong Team.