Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

31 Bijlage 2 Pantrygoederen

Pantrygoederen die samen met of los van luchtvaartuigen worden aangevoerd kunnen als normale uitrusting worden beschouwd.

Pantrygoederen zijn gebruiks- en verbruiksgoederen (geen provisie), die zijn bestemd om tijdens de reis aan boord van de luchtvaartuigen te worden gebruikt of verbruikt door passagiers of bemanningsleden. De goederen zijn (soms) voorzien van de herkenningstekens van de luchtvaartmaatschappij. Voorbeelden van pantrygoederen zijn serviesgoed, bestek, keukengerei en disposables (plastic bekertjes enzovoorts) en eenvoudige toilettasjes.

Procedure

Gebruikte pantrygoederen kunnen zonder vergunning worden gelost, vervoerd, opgeslagen en gereinigd en/of hersteld, als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de goederen zijn met een luchtvaartuig als cabinegoederen binnengebracht

  • de goederen zijn en blijven eigendom van de luchtvaartmaatschappij die de goederen heeft binnengebracht

  • de goederen worden gelost en vervoerd om te worden gereinigd en/of hersteld om vervolgens - al dan niet na opslag in een douane-entrepot - weer te worden uitgevoerd

Voor de volgende pantrygoederen is voor het gebruik van de bijzondere regeling tijdelijke invoer een vergunning vereist:

  • pantrygoederen die nog niet eerder zijn gebruikt en die zich aan boord van een binnenkomend luchtvaartuig bevinden

  • goederen die los van het luchtvaartuig waarvoor zij zijn bestemd, worden aangevoerd

De pantrygoederen kunnen mondeling worden aangegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een lijst in tweevoud. De lijst moet worden gedateerd en ondertekend.
In deze lijst moeten de volgende gegevens zijn vermeld:

  • naam en adres van de aangever

  • de handelsbenaming van de goederen

  • aantal en soort van elk van de goederen

  • de waarde van de goederen

  • de periode dat de goederen naar verwachting in het douanegebied van de EU zullen verblijven

De bijzondere regeling tijdelijke invoer wordt beëindigd als belanghebbende het ene exemplaar van de lijst - dat hij heeft teruggekregen bij de aangifte van de pantrygoederen - voorzien van de vereiste aftekening in zijn administratie heeft waaruit blijkt dat de goederen het douanegebied zijn weder uitgevoerd.