Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

22 Bijzondere gereedschappen en instrumenten

Volledige vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de tijdelijke invoer van bijzondere gereedschappen en instrumenten.

De aanvrager en de houder van de regeling mogen in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd.

(artikel 230 GVo.DWU)

Zie voor informatie over gereedschappen die worden gebruikt als beroepsuitrusting hoofdstuk 18 van dit onderdeel.

Naar boven

22.1 Voorwaarden

De bijzondere gereedschappen en instrumenten moeten toebehoren aan een persoon die buiten het douanegebied van de Unie is gevestigd.
(artikel 230 letter a GVo.DWU)

De bijzondere gereedschappen en instrumenten moeten worden gebruikt door een persoon die in het douanegebied van de Unie is gevestigd.

De bijzondere gereedschappen en instrumenten moeten worden gebruikt voor productiedoeleinden in het douanegebied van de Unie, waarbij minstens 50% van de vervaardigde producten wordt uitgevoerd.

(artikel 230 letter b GVo.DWU)

Er wordt geen volledige vrijstelling van invoerrechten verleend als bijvoorbeeld slechts 30% van de vervaardigde producten wordt uitgevoerd. In dat geval bestaat de mogelijkheid van een vergunning tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten. Zie voor informatie hierover hoofdstuk 2 van dit onderdeel.

Naar boven