Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

9 Containers

Volledige vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de tijdelijke invoer van containers.
(artikel 210, lid 1 GVo.DWU)

Zie voor informatie over wat onder “container” wordt verstaan onderdeel 0.00.25 van dit Handboek.

De aanvrager en de houder van de regeling mogen in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd.
(artikel 207 GVo.DWU)

Naar boven

9.1 Voorwaarden

Er wordt slechts een volledige vrijstelling van invoerrechten verleend voor de tijdelijke invoer van containers als de volgende gegevens daarop zijn vermeld:

  • de naam van de eigenaar of exploitant. Onder exploitant van een container wordt verstaan degene die zeggenschap heeft over het gebruik van de container. De naam moet voluit zijn vermeld of mag afgekort zijn vermeld voor zover sprake is van een algemeen bekende afkorting. Het alleen vermelden van symbolen zoals emblemen en vlaggen mag niet;

  • de identificatiekenmerken en -nummers die de eigenaar of exploitant aan de container heeft toegekend;

  • het tarragewicht van de container, met inbegrip van de vaste uitrusting.

De gegevens op de container moeten in overeenstemming zijn met de internationale norm ISO 6346.

(artikel 210, lid 1 GVo.DWU)

Kan geen vergunning tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van invoerrechten worden verleend, dan bestaat de mogelijkheid van een vergunning tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten. Zie voor informatie hierover hoofdstuk 2 van dit onderdeel.

Wanneer de aanvraag voor een vergunning wordt gedaan op basis van een douaneaangifte moet de container onder toezicht staan van een persoon die in het douanegebied van de Unie is gevestigd of van een persoon die buiten het douanegebied van de Unie is gevestigd maar in het douanegebied van de Unie is vertegenwoordigd. Die persoon moet de Douane op verzoek nadere informatie verstrekken over de bewegingen van iedere tijdelijk ingevoerde container, met inbegrip van de data en plaatsen van binnenkomst en aanzuivering.
(artikel 210, lid 2 GVo.DWU)

Naar boven

9.2 Mondelinge aangifte en aangifte door een handeling

Containers kunnen mondeling of door een handeling worden aangegeven.
(artikel 136, lid 1 letter a GVo.DWU en artikel 139, lid 1 GVo.DWU)

Zie voor informatie hierover hoofdstuk 3 van dit onderdeel.

Naar boven

9.3 Aanzuiveringstermijn

De maximale aanzuiveringstermijn voor containers en toebehoren en uitrusting daarvan is 12 maanden.
(artikel 217 letter f GVo.DWU)

Naar boven

9.4 Bijzondere gevallen van aanzuivering

De regeling tijdelijke invoer kan worden gezuiverd als containers van dezelfde soort of van dezelfde waarde worden uitgevoerd of wederuitgevoerd. Dit is van toepassing op containers die in het internationale vervoer in poolverband gemeenschappelijk worden gebruikt op grond van een overeenkomst tussen de leden van een pool.
(artikel 322, lid 3 UVo.DWU en Overeenkomst inzake de douaneregeling voor containers die in het internationale vervoer in poolverband worden gebruikt)

Naar boven

9.5 Reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting

Volledige vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting van containers wanneer deze tijdelijk worden ingevoerd om afzonderlijk of als onderdeel van containers te worden wederuitgevoerd. Het gaat onder meer om de volgende goederen:

  • goederen bestemd voor herstelling en onderhoud, met inbegrip van revisie, afstelling en bewaring in goede staat;

  • binnenwanden en rekken;

  • benodigdheden om de goederen vast te zetten;

  • apparatuur om de temperatuur te beheersen;

  • sensoren die temperatuur, vochtigheid en schokken registreren.

(artikel 211 GVo.DWU)

De aanvrager en de houder van de regeling mogen in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd.
(artikel 207 GVo.DWU)

Reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting van containers kunnen mondeling of door een handeling worden aangegeven.
(artikel 136, lid 1 letter a GVo.DWU en artikel 139, lid 1 GVo.DWU)

Reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting van containers mogen ook afzonderlijk van de containers onder de regeling tijdelijke invoer worden geplaatst.

Naar boven