Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

2 Gehele of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten

2.1 Gehele of gedeeltelijke vrijstelling

In het kader van de regeling tijdelijke invoer kan sprake zijn van:

  • gehele (volledige) vrijstelling van invoerrechten; of

  • gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten.

(artikel 250, lid 1 en lid 2 letter d DWU)

Naar boven

2.2 Gehele (volledige) vrijstelling

Volledige vrijstelling van invoerrechten kan bij plaatsing onder de regeling tijdelijke invoer worden verleend als wordt voldaan aan alle voorwaarden van een specifieke bestemming genoemd in hoofdstuk 8 t/m 28 van dit onderdeel.

Voldoet een aanvrager van een vergunning tijdelijke invoer niet aan alle voorwaarden van een specifieke bestemming genoemd in hoofdstuk 8 t/m 28 van dit onderdeel, dan kan in bepaalde gevallen toch een vergunning tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van invoerrechten worden verleend. Zie voor informatie hierover hoofdstuk 29 van dit onderdeel.

Naar boven

2.3 Gedeeltelijke vrijstelling

Kan geen vergunning tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van invoerrechten worden verleend, dan bestaat de mogelijkheid van een vergunning tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten. Een vergunning tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor goederen die niet voldoen aan een of meer voorwaarden voor de toepassing van een volledige vrijstelling van invoerrechten.

(artikel 206, lid 1 GVo.DWU)

Voorbeeld 1

Een bedrijf vraagt een vergunning aan voor het gebruik van een gietvorm onder de regeling tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van invoerrechten. De gietvorm wordt gebruikt voor de vervaardiging van aluminium motorblokken. Een volledige vrijstelling van invoerrechten wordt slechts verleend als wordt voldaan aan de voorwaarde dat minstens 50% van de vervaardigde motorblokken wordt uitgevoerd.

(artikel 229 GVo.DWU)

Als nu slechts 30% van deze motorblokken wordt uitgevoerd, dan kan geen volledige vrijstelling van invoerrechten worden verleend. In dat geval kan een vergunning tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten worden verleend.

Let op!

Stel vast of eventueel een vergunning tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van invoerrechten kan worden verleend als bedoeld in hoofdstuk 29 van dit onderdeel.

Plaatsing onder de regeling bij gedeeltelijke vrijstelling

Goederen die onder de regeling tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten worden geplaatst, kunnen niet door een handeling worden aangegeven.

Berekening invoerrechten bij gedeeltelijke vrijstelling

Indien goederen onder de regeling tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten worden geplaatst, ontstaat een douaneschuld. Bij tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten wordt een gedeelte van de douaneschuld die zou zijn geheven als de goederen in het vrije verkeer zouden zijn gebracht, verschuldigd voor de goederen die onder de regeling tijdelijke invoer worden geplaatst. De douaneschuld ontstaat op het tijdstip waarop de douaneaangifte tot plaatsing onder de regeling tijdelijke invoer wordt aanvaard. Het bedrag aan invoerrechten moet worden betaald nadat de regeling tijdelijke invoer is gezuiverd (bijvoorbeeld door wederuitvoer). Zie voor informatie over zuivering van de regeling tijdelijke invoer hoofdstuk 5 van dit onderdeel.

Het bedrag aan invoerrechten bedraagt per maand of per gedeelte van een maand dat de goederen zich onder de regeling tijdelijke invoer hebben bevonden 3% van het bedrag aan invoerrechten dat over die goederen zou zijn geheven als deze goederen op de datum van plaatsing onder de regeling tijdelijke invoer in het vrije verkeer zouden zijn gebracht. De douanewaarde die in dit geval moet worden toegepast, is de douanewaarde die van toepassing is op de dag dat de goederen onder de regeling tijdelijke invoer zijn geplaatst.

(artikel 77, lid 1 letter b DWU, artikel 252, lid 1 DWU en artikel 206, lid 3 GVo.DWU)

Voorbeeld 2

Een bedrijf heeft een vergunning voor het gebruik van een gietvorm onder de regeling tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten.

  • De gietvorm wordt op 2 januari onder de regeling tijdelijke invoer geplaatst.

  • Douanewaarde gietvorm op 2 januari: € 100.000.

  • Percentage invoerrecht: 8%.

  • Bedrag aan invoerrechten per maand: 3% x (€ 100.000 x 8%) = € 240.

  • De gietvorm wordt op 15 juni wederuitgevoerd.

  • Periode onder de regeling tijdelijke invoer: 6 maanden.

  • Bedrag aan invoerrechten voor deze periode: € 1.440 (6 maanden x € 240).

Het bedrag aan invoerrechten mag niet hoger zijn dan het bedrag dat zou zijn geheven als de goederen op de datum van plaatsing onder de regeling tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten in het vrije verkeer zouden zijn gebracht.

(artikel 252, lid 2 DWU)

Verbruiksgoederen

Een vergunning tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten wordt niet verleend voor verbruiksgoederen.

Verbruiksgoederen zijn goederen die door gebruik verdwijnen. Dit sluit dus onder andere brandstof en smeermiddelen uit.

(artikel 206, lid 2 GVo.DWU)

Naar boven