Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

17 Geluids-, beeld- of gegevensdragers en reclamemateriaal

Volledige vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de tijdelijke invoer van geluids-, beeld- of gegevensdragers en reclamemateriaal.
(artikel 225 GVo.DWU)

Naar boven

17.1 Geluids-, beeld- of gegevensdragers

Onder “geluids-, beeld- of gegevensdragers” worden verstaan informatiedragers waarop geluid, beelden of andere gegevens zijn vastgelegd.

Het gaat onder meer om de volgende goederen:

  • films;

  • magneetbanden;

  • optische schijven (zoals cd’s, dvd’s en blurays);

  • harde schijven.

De geluids-, beeld- of gegevensdragers moeten gratis worden verstrekt en met het oog op de verkoop worden gedemonstreerd.

De geluids-, beeld- of gegevensdragers kunnen ook bestemd zijn om te worden voorzien van een geluidsspoor, of worden gebruikt voor nasynchronisatie of reproductie.

Er wordt geen volledige vrijstelling van invoerrechten verleend als films bestemd zijn om tegen betaling aan het publiek te worden vertoond. In dat geval bestaat de mogelijkheid van een vergunning tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten. Zie voor informatie hierover hoofdstuk 2 van dit onderdeel.

Een filmrol kan niet onder de regeling tijdelijke invoer worden geplaatst als deze wordt binnengebracht in het douanegebied van de Unie om te worden gerestaureerd. Dergelijk groot onderhoud mag niet plaatsvinden onder de regeling tijdelijke invoer. In dat geval zal een vergunning actieve veredeling moeten worden aangevraagd. Zie voor informatie over de regeling actieve veredeling onderdeel 16.00.00 van dit Handboek.

Naar boven

17.2 Reclamemateriaal

Onder “reclamemateriaal” wordt verstaan materiaal dat uitsluitend voor reclamedoeleinden wordt gebruikt, met inbegrip van voertuigen die speciaal voor die doeleinden zijn uitgerust.

Het gaat onder meer om de volgende goederen:

  • geluids- en beeldopnamen, alsmede de apparatuur voor het weergeven daarvan;

  • reclameborden;

  • lichtkranten;

  • voertuigen die worden gebruikt voor het maken van reclame voor bepaalde producten.

Een speciale categorie reclamemateriaal is toeristisch reclamemateriaal. Hieronder wordt verstaan goederen die tijdelijk worden ingevoerd met als doel het publiek te bewegen tot het bezoeken van een ander land. Denk hierbij aan boeken, kunstvoorwerpen, documentaire films en vlaggen. Toeristisch reclamemateriaal dat bestemd is om te worden tentoongesteld tijdens een vakantiebeurs kan eventueel onder de regeling tijdelijke invoer worden geplaatst als goederen voor evenementen (artikel 234 GVo.DWU). Zie voor informatie hierover hoofdstuk 26 van dit onderdeel.

Let op!

Zie voor informatie over vrijstelling van invoerrechten voor het brengen in het vrije verkeer van drukwerk en voorwerpen voor reclamedoeleinden hoofdstuk 28 van onderdeel 24.00.00 van dit Handboek.

Let op!

Zie voor informatie over vrijstelling van invoerrechten voor het brengen in het vrije verkeer van kleine monsters, drukwerk en voorwerpen voor reclamedoeleinden die worden gebruikt of verbruikt tijdens tentoonstellingen hoofdstuk 29 van onderdeel 24.00.00 van dit Handboek.

Let op!

Zie voor informatie over vrijstelling van invoerrechten voor het brengen in het vrije verkeer van documentatiemateriaal van toeristische aard (zoals folders en brochures) hoofdstuk 35 van onderdeel 24.00.00 van dit Handboek.

Naar boven