Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

28 Goederen in het kader van militaire activiteiten

Volledige vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de tijdelijke invoer van goederen die worden vervoerd of gebruikt in het kader van militaire activiteiten onder dekking van een NAVO-formulier 302 of een EU-formulier 302.

De aanvrager en de houder van de regeling mogen in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd.

(artikel 1, lid 50 en lid 51 GVo.DWU en artikel 235 bis GVo.DWU)

Zie voor informatie over wat onder militaire activiteiten wordt verstaan, het NAVO-formulier 302 en het EU-formulier 302 onderdeel 12.80.00 van dit Handboek.

Naar boven

28.1 Aangifte door een handeling

Goederen die in het kader van militaire activiteiten worden vervoerd of gebruikt, kunnen door een handeling worden aangegeven.
(artikel 139, lid 3 GVo.DWU)

Het aanbrengen bij de Douane van goederen met een NAVO-formulier 302 of een EU-formulier 302 wordt aangemerkt als een dergelijke handeling, mits de gegevens in het formulier 302 zijn aanvaard door en beschikbaar zijn voor de Douane. Deze formulieren kunnen worden ingediend met behulp van andere middelen dan elektronische gegevensverwerkingstechnieken.
(artikel 141, lid 6 en lid 7 GVo.DWU)

Zie voor informatie over de procedureregels voor het gebruik van het formulier 302 onderdeel 12.80.00 van dit Handboek.

Naar boven

28.2 Aanzuiveringstermijn

De maximale aanzuiveringstermijn voor goederen die in het kader van militaire activiteiten worden vervoerd of gebruikt is 24 maanden, tenzij in internationale overeenkomsten een langere termijn is vastgesteld.
(artikel 237, lid 3 GVo.DWU)

Zie voor informatie hierover onderdeel 12.80.00 van dit Handboek.

Naar boven

28.3 Bijzondere gevallen van aanzuivering

Met het oog op de zuivering van de regeling tijdelijke invoer worden de volgende gevallen als wederuitvoer aangemerkt (terwijl de goederen het douanegebied van de Unie niet verlaten):

  • Het verbruik of de vernietiging van die goederen op voorwaarde dat de verbruikte of vernietigde hoeveelheid overeenstemt met de aard van de militaire activiteit.

(artikel 323 bis UVo.DWU)

Naar boven