Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

23 Goederen om proeven mee uit te voeren of om aan proeven te onderwerpen

Volledige vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de tijdelijke invoer van goederen waarmee proeven worden uitgevoerd of goederen waarop proeven worden uitgevoerd. Er moet dan wel sprake zijn van één van de volgende gevallen:

 • de goederen worden onderworpen aan proeven, experimenten of demonstraties;

 • de goederen worden op grond van een verkoopovereenkomst onderworpen aan proeven voordat zij worden aanvaard;

 • de goederen worden gebruikt voor proeven, experimenten of demonstraties zonder winstoogmerk.

De aanvrager en de houder van de regeling mogen in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd.

(artikel 231 GVo.DWU)

Let op!

Zie voor informatie over vrijstelling van invoerrechten voor het brengen in het vrije verkeer van goederen die bestemd zijn voor onderzoek, analyses of proefnemingen die daarbij volledig worden verbruikt dan wel tenietgaan hoofdstuk 30 van onderdeel 24.00.00 van dit Handboek.

Naar boven

23.1 Goederen onderworpen aan proeven

Het gaat onder meer om goederen waarop proeven worden uitgevoerd die noodzakelijk zijn voor:

 • een typegoedkeuring;

 • een aanvraag van een octrooi;

 • een veiligheidstest;

 • kwaliteitsbewaking;

 • een deskundig advies.

Voorbeeld

Een bedrijf uit Japan produceert voertuigen en voertuigonderdelen voor de Europese markt. Dit bedrijf wil een prototype laten testen bij de Dienst Wegverkeer (RDW) voor een typegoedkeuring. Het prototype wordt aangemerkt als goederen die worden onderworpen aan proeven, experimenten of demonstraties.

(artikel 231 letter a GVo.DWU)

Naar boven

23.2 Proeven op grond van een verkoopovereenkomst

Het gaat om goederen die op grond van een verkoopovereenkomst worden ingevoerd onder de voorwaarde dat de koop van de goederen eerst na bevredigende proeven definitief zal worden. Deze voorwaarde moet uitdrukkelijk in de verkoopovereenkomst zijn vermeld.
(artikel 231 letter b GVo.DWU)

Naar boven

23.3 Goederen gebruikt voor proeven

Het gaat onder meer om de volgende goederen:

 • meetinstrumenten;

 • controle-instrumenten;

 • apparatuur voor het uitvoeren van testen.

(artikel 231 letter c GVo.DWU)

Het verschil tussen de goederen die worden onderworpen aan proeven, experimenten of demonstraties en goederen die worden gebruikt voor proeven, experimenten of demonstraties is dat voor deze laatste groep goederen alleen volledige vrijstelling van invoerrechten wordt verleend als er geen winst mee is gemoeid.

Is wel sprake van een winstoogmerk? In dat geval bestaat de mogelijkheid van een vergunning tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten. Zie voor informatie hierover hoofdstuk 2 van dit onderdeel.

Naar boven

23.4 Aanzuiveringstermijn

De maximale aanzuiveringstermijn voor goederen die worden gebruikt voor proeven, experimenten of demonstraties zonder winstoogmerk is 6 maanden.
(artikel 237, lid 1 GVo.DWU)

Als goederen worden onderworpen aan proeven, experimenten of demonstraties, dan geldt de standaard maximale aanzuiveringstermijn van 24 maanden.
(artikel 251, lid 2 DWU)

Naar boven