Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

16 Goederen voor gebruik in grensgebieden

Volledige vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de tijdelijke invoer van goederen die bestemd zijn om te worden gebruikt in grensgebieden.
(artikel 224 GVo.DWU)

Het gaat om de volgende goederen:

  • goederen die toebehoren aan en worden gebruikt door personen die zijn gevestigd in een grensgebied van een derde land (bijvoorbeeld Zwitserland) dat grenst aan het grensgebied van het douanegebied van de Unie waar de goederen zullen worden gebruikt;

  • goederen die onder toezicht van de overheid worden gebruikt bij projecten voor de bouw, de herstelling of het onderhoud van infrastructuur in een dergelijk grensgebied.

Deze vorm van tijdelijke invoer komt niet voor in Nederland, omdat Nederland niet grenst aan een land of gebied buiten het douanegebied van de Unie.