Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

1 Inleiding

Dit deel van het Handboek gaat over de specifieke bepalingen van de regeling tijdelijke invoer. De algemene bepalingen die gelden voor de bijzondere regelingen (waaronder tijdelijke invoer) vindt u in onderdeel 15.00.00 van dit Handboek.
(artikel 5, lid 16 letter b DWU en artikel 210, letter c DWU)

Onder de regeling tijdelijke invoer kunnen niet-Uniegoederen in het douanegebied van de Unie voor specifieke doeleinden worden gebruikt (zoals sportdoeleinden en tentoonstellingen) met gehele of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten, zonder dat de goederen worden onderworpen aan:

  • andere heffingen;

  • handelspolitieke maatregelen, voor zover zij de binnenkomst in of het uitgaan van goederen uit het douanegebied van de Unie niet verbieden.

(artikel 250, lid 1 DWU)

Let op!

Als sprake is van tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten, is wel omzetbelasting verschuldigd.
(artikel 18, lid 2 letter d van de Wet op de omzetbelasting 1968)

De regeling tijdelijke invoer maakt het onder andere mogelijk dat:

  • een reiziger uit China zijn persoonlijke bezittingen (kleding en fotocamera) meeneemt;

  • een filmploeg uit de Verenigde Staten van Amerika haar benodigde beroepsuitrusting meeneemt;

  • een zeilschip uit Australië wordt gebruikt voor deelname aan een internationale zeilwedstrijd;

  • een schilderij uit Japan wordt tentoongesteld in een museum.

De onder de regeling geplaatste goederen moeten in principe in dezelfde staat blijven en na het gebruik voor de specifieke doeleinden worden wederuitgevoerd.