Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Dit deel van het Handboek gaat over de specifieke (verticale) bepalingen van de bijzondere regeling tijdelijke invoer. De algemene bepalingen die gelden voor de bijzondere regelingen (waaronder de tijdelijke invoer) vindt u in het onderdeel 15.00.00 van dit Handboek.

De toepassing van de bijzondere regeling tijdelijke invoer maakt het onder andere mogelijk dat in het douanegebied van de Unie sportevenementen met internationale deelname kunnen worden georganiseerd, en dat personen die beroepsmatig binnen het douanegebied werkzaam zijn, hun benodigde uitrusting kunnen meenemen, en kunnen niet Unie reizigers goederen mee nemen voor een verblijf binnen de Unie voor vakantie en recreatie et cetera.

Naar boven

1.2 Internationale overeenkomsten

In internationale overeenkomsten is aangegeven in welke gevallen en onder welke voorwaarden vrijstelling van invoerrechten voor de tijdelijke invoer van goederen kan worden verleend. Deze zijn overeengekomen in de volgende verdragen:

  • Verdrag van Istanbul van 26 juni 1990

  • Douane-overeenkomst inzake containers (Genève, 21 januari 1994) < Link aanbrengen naar: http://belastingnet.belastingdienst.nl/cms/html/WD2-37

De vrijstellingen van het Verdrag van Istanbul zijn goedgekeurd bij het Besluit van de Raad van 15 maart 1993, nr. 93/329/EEG (Pb. EG nr. L 130 van 27 mei 1993).

Naar boven

1.3 Wettelijke basis

In de Unie is in Verordening (EU ) nr. 952 /2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 (DWU) en in de Gedelegeerde verordening (GVo.DWU) en de Uitvoeringsverordening (UVo.DWU) aangegeven voor welke goederensoorten en onder welke voorwaarden vrijstelling van invoerrechten kan worden verleend, gebaseerd op de bovenstaande internationale overeenkomsten.

Naar boven