Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

13 Materiaal voor hulpverlening bij rampen

Volledige vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de tijdelijke invoer van materiaal voor hulpverlening bij rampen.

De aanvrager en de houder van de regeling mogen in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd.

(artikel 221 GVo.DWU)

Onder “materiaal voor hulpverlening bij rampen” wordt verstaan materiaal dat wordt gebruikt bij maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van rampen of dergelijke situaties in het douanegebied van de Unie.

Als rampen kunnen worden aangemerkt overstromingen, stormen, bosbranden, aardbevingen, langdurige perioden van droogte, maar ook pandemieën, aanslagen en oorlogen.

Het gaat onder meer om de volgende goederen:

  • voertuigen, graafmachines, kranen, bulldozers en luchtvaartuigen voor brandbestrijding;

  • communicatieapparatuur;

  • geprefabriceerde huizen;

  • tenten;

  • reddingshonden;

  • veldhospitalen;

  • medisch, chirurgisch en laboratoriummateriaal.

Let op!

Zie voor informatie over vrijstelling van invoerrechten voor het brengen in het vrije verkeer van goederen die gratis worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld aan slachtoffers van rampen (zoals voedselpakketten, dekens en kleding) hoofdstuk 25 van onderdeel 24.00.00 van dit Handboek.

Naar boven

13.1 Mondelinge aangifte en aangifte door een handeling

Materiaal voor hulpverlening bij rampen kan mondeling of door een handeling worden aangegeven.
(artikel 136, lid 1 letter h GVo.DWU en artikel 139, lid 1 GVo.DWU)

Zie voor informatie hierover hoofdstuk 3 van dit onderdeel.

Naar boven