Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

14 Medisch, chirurgisch en laboratoriummateriaal

Volledige vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor medisch, chirurgisch en laboratoriummateriaal.
(artikel 222 GVo.DWU)

Naar boven

14.1 Doel vrijstelling

Voor deze vrijstelling moet het gaan om het uitlenen van materiaal aan een ziekenhuis of andere medische instelling , wegens ontoereikendheid van het materiaal in deze instelling en de dringende behoefte hier toch over te kunnen beschikken, voor diagnostische of therapeutische doeleinden.

Het moet hier wel gaan om een incidentele toepassing. Als herhaaldelijk een beroep wordt gedaan op deze vrijstelling, moet deze worden geweigerd.

Nadrukkelijk dient voor het verlenen van de vrijstelling sprake te zijn van uitleen en niet van aankoop, of huur van de goederen. In dit laatste geval, de huur, zou het mogelijk zijn een gedeeltelijke vrijstelling te verlenen.

Het kan hier onder andere. gaan om de volgende goederen:

  • Dialyseapparatuur;

  • Scanapparatuur;

  • Röntgenapparatuur;

  • Apparatuur voor het uitvoeren van medische testen;

  • Apparatuur benodigd in operatiekamers, zoals beademingsapparatuur;

  • Etcetera.

Voor deze vrijstelling mogen de aanvrager en de houder van de regeling gevestigd zijn binnen de Unie. De ziekenhuizen en instellingen mogen dus deze vergunning aanvragen en aangifte doen voor de bijzondere regeling.

Naar boven

14.2 Reserveonderdelen, toebehoren en normale uitrusting

Volledige vrijstelling van invoerrechten kan ook worden verleend voor reserveonderdelen, toebehoren en normale uitrusting als deze worden gebruikt voor herstellen en onderhouden (waaronder revisie, afstellen en bewaren in goede staat of behouden in de vereiste technische staat) van het onder de bijzondere regeling tijdelijke invoer geplaatste goederen voor medisch gebruik.

Deze goederen mogen ook gescheiden van de zich onder de bijzondere regeling bevindende goederen onder de tijdelijke invoer worden geplaatst. In dat geval is een afzonderlijke vergunning benodigd.
(artikel 235 GVo.DWU)

Naar boven