Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

14 Medisch, chirurgisch en laboratoriummateriaal

Volledige vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de tijdelijke invoer van medisch, chirurgisch en laboratoriummateriaal.

De aanvrager en de houder van de regeling mogen in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd.

(artikel 222 GVo.DWU)

Het gaat onder meer om de volgende goederen:

  • dialyseapparatuur;

  • scanapparatuur;

  • röntgenapparatuur;

  • apparatuur voor het uitvoeren van medische testen;

  • apparatuur benodigd in operatiekamers of op de intensive care, zoals beademingsapparatuur.

Let op!

Zie voor informatie over vrijstelling van invoerrechten voor het brengen in het vrije verkeer van instrumenten en apparaten voor medisch onderzoek, medische diagnose of behandeling hoofdstuk 17 van onderdeel 24.00.00 van dit Handboek.

Naar boven

14.1 Voorwaarden

Het medisch, chirurgisch en laboratoriummateriaal moet zijn uitgeleend op verzoek van een ziekenhuis of een andere medische instelling wegens de ontoereikendheid van het eigen materiaal in deze instelling en de dringende behoefte om hier toch over te kunnen beschikken. Dit materiaal moet bestemd zijn voor diagnostische of therapeutische doeleinden.

Voor het verlenen van een volledige vrijstelling van invoerrechten moet sprake zijn van bruikleen en niet van koop of huur van de goederen. In het geval van huur bestaat de mogelijkheid van een vergunning tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten. Zie voor informatie hierover hoofdstuk 2 van dit onderdeel.

Naar boven

14.2 Mondelinge aangifte en aangifte door een handeling

Medisch, chirurgisch en laboratoriummateriaal kan mondeling of door een handeling worden aangegeven.
(artikel 136, lid 1 letter d GVo.DWU en artikel 139, lid 1 GVo.DWU)

Zie voor informatie hierover hoofdstuk 3 van dit onderdeel.

Naar boven