Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

24 Monsters en stalen

Volledige vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de tijdelijke invoer van monsters en stalen.

De aanvrager en de houder van de regeling mogen in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd.

(artikel 232 GVo.DWU)

Onder “monsters en stalen” worden verstaan artikelen die representatief zijn voor al vervaardigde producten of die voorbeelden zijn van nog te vervaardigen producten.

Gaat het om unieke goederen waarvan geen tweede exemplaar bestaat (zoals edelsmeedwerk, schilderijen en beeldhouwwerken), dan kunnen deze goederen niet worden aangemerkt als monsters en stalen, omdat geen sprake is van representatieve artikelen.

Is sprake van goederen die niet tijdelijk kunnen worden ingevoerd als monsters en stalen? Goederen die voor onderzoek worden geleverd aan een persoon in het douanegebied van de Unie, die het recht heeft deze goederen na dat onderzoek te kopen, kunnen eventueel onder de regeling tijdelijke invoer worden geplaatst als goederen voor de verkoop in bepaalde situaties (artikel 234, lid 2 GVo.DWU). Zie voor informatie hierover hoofdstuk 26 van dit onderdeel.

Let op!

Zie voor informatie over vrijstelling van invoerrechten voor het brengen in het vrije verkeer van monsters van goederen met onbeduidende waarde hoofdstuk 27 van onderdeel 24.00.00 van dit Handboek.

Let op!

Zie voor informatie over vrijstelling van invoerrechten voor het brengen in het vrije verkeer van kleine monsters die worden gebruikt of verbruikt tijdens tentoonstellingen hoofdstuk 29 van onderdeel 24.00.00 van dit Handboek.

Naar boven

24.1 Voorwaarden

De monsters en stalen mogen uitsluitend worden gebruikt voor vertoning of demonstraties en mogen niet worden verhandeld of op een andere wijze in het douanegebied van de Unie worden gebruikt. De monsters en stalen moeten worden gebruikt om orders te verwerven voor goederen die in het douanegebied van de Unie op de markt zullen worden gebracht.

De monsters en stalen mogen slechts in redelijke hoeveelheden tijdelijk worden ingevoerd gelet op het doel van het gebruik. Uitgesloten zijn identieke artikelen die door dezelfde persoon worden ingevoerd of die aan eenzelfde geadresseerde worden verzonden in zulke hoeveelheden dat zij, tezamen genomen volgens de normale handelspraktijken niet als monsters en stalen kunnen worden aangemerkt.

Naar boven