Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

27 Reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting

Volledige vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de tijdelijke invoer van reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting wanneer deze worden gebruikt voor herstelling en onderhoud, met inbegrip van revisie, afstelling en bewaring in goede staat, van goederen die onder de regeling tijdelijke invoer zijn geplaatst.

De aanvrager en de houder van de regeling mogen in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd.

(artikel 235 GVo.DWU)

De regeling tijdelijke invoer voor reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting wordt gezuiverd wanneer de onderdelen zijn gemonteerd aan de goederen die zich onder de regeling tijdelijke invoer bevinden en deze goederen zijn wederuitgevoerd.

De eventuele defecte onderdelen die zijn vervangen en die niet worden wederuitgevoerd, moeten onder een volgende douaneregeling worden geplaatst, zoals in het vrije verkeer brengen of actieve veredeling (voor vernietiging).

Let op!

Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen moeten de reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting direct bestemd zijn voor herstelling en onderhoud van de goederen die zich onder de regeling tijdelijke invoer bevinden.

Het is niet toegestaan om met de reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting aan voorraadvorming te doen onder de regeling tijdelijke invoer. In dat geval zal een vergunning douane-entrepot moeten worden aangevraagd. Zie voor informatie over de regeling douane-entrepot onderdeel 15.50.00 van dit Handboek.

Laadborden, containers en vervoermiddelen

Artikel 235 GVo.DWU heeft geen betrekking op reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting van laadborden, containers en vervoermiddelen. Zie voor informatie over tijdelijke invoer van reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting van:

  • laadborden: hoofdstuk 8 van dit onderdeel (artikel 209 GVo.DWU);

  • containers: hoofdstuk 9 van dit onderdeel (artikel 211 GVo.DWU);

  • vervoermiddelen: hoofdstuk 10 van dit onderdeel (artikel 213 GVo.DWU).