Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

20 Verpakkingsmiddelen

Volledige vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de tijdelijke invoer van verpakkingsmiddelen.

De aanvrager en de houder van de regeling mogen in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd.

(artikel 228 GVo.DWU)

Onder “verpakkingsmiddelen” worden verstaan alle artikelen en materialen die worden gebruikt of bestemd zijn om te worden gebruikt om goederen te verpakken, te beschermen, te stuwen of te scheiden.

Het gaat onder meer om de volgende goederen:

  • kartonnen dozen;

  • kratten;

  • styro boxen;

  • netten;

  • zakken.

Laadborden en containers zijn geen verpakkingsmiddelen. Zie voor informatie over laadborden hoofdstuk 8 van dit onderdeel. Zie voor informatie over containers hoofdstuk 9 van dit onderdeel.

Let op!

Zie voor informatie over vrijstelling van invoerrechten voor het brengen in het vrije verkeer van hulpmateriaal voor de stuwing en bescherming van goederen tijdens vervoer (zoals stro, papier, karton en plastic) hoofdstuk 31 van onderdeel 24.00.00 van dit Handboek.

De regeling tijdelijke invoer voor verpakkingsmiddelen is niet van toepassing als gevulde verpakkingsmiddelen conform de algemene indelingsregel 5 b van de gecombineerde nomenclatuur worden ingedeeld met de verpakte goederen. Zie voor informatie hierover onderdeel 6.00.00 van dit Handboek.

Naar boven

20.1 Voorwaarden

De verpakkingsmiddelen die gevuld met goederen onder de regeling tijdelijke invoer worden geplaatst, moeten leeg of gevuld met goederen uit het douanegebied van de Unie worden wederuitgevoerd. De verpakkingsmiddelen die leeg onder de regeling tijdelijke invoer worden geplaatst, moeten gevuld met goederen worden wederuitgevoerd.

Naar boven

20.2 Mondelinge aangifte

Verpakkingsmiddelen die gevuld worden ingevoerd en bestemd zijn om leeg of gevuld te worden wederuitgevoerd, kunnen mondeling worden aangegeven. Deze verpakkingsmiddelen moeten zijn voorzien van onuitwisbare en niet verwijderbare merktekens ter identificatie van een persoon die buiten het douanegebied van de Unie is gevestigd.
(artikel 136, lid 1 letter j GVo.DWU)

Zie voor informatie hierover hoofdstuk 3 van dit onderdeel.

Naar boven