Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

25 Vervangende productiemiddelen

Volledige vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de tijdelijke invoer van vervangende productiemiddelen.

De aanvrager en de houder van de regeling mogen in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd.

(artikel 233 GVo.DWU)

Onder "vervangende productiemiddelen" worden verstaan instrumenten, apparaten en machines die door een leverancier of hersteller tijdelijk ter beschikking worden gesteld van een klant in afwachting van de levering of herstelling van soortgelijke goederen.

De vervangende productiemiddelen dienen ter overbrugging van de periode tot de levering van een aangekocht productiemiddel of de herstelling van een defect Unie productiemiddel dat na herstelling opnieuw in gebruik zal worden genomen.

Let op!

In bepaalde gevallen kunnen Unie productiemiddelen die gebreken vertonen definitief worden vervangen door vervangende productiemiddelen in het kader van herstelling. Er is dan sprake van het gebruik van het systeem uitwisselingsverkeer onder de regeling passieve veredeling. In dat geval zal een vergunning passieve veredeling moeten worden aangevraagd. Zie voor informatie over de regeling passieve veredeling onderdeel 19.00.00 van dit Handboek.

Naar boven

25.1 Voorwaarden

De vervangende productiemiddelen moeten vergelijkbare technische kenmerken (zoals prestatievermogen) hebben als de goederen die zij vervangen.

Naar boven

25.2 Aanzuiveringstermijn

De maximale aanzuiveringstermijn voor vervangende productiemiddelen is 6 maanden.
(artikel 237, lid 1 GVo.DWU)

Naar boven