Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

5 Zuivering van de regeling tijdelijke invoer

5.1 Zuivering van de regeling tijdelijke invoer

Zuivering van de regeling tijdelijke invoer houdt in dat de onder de regeling tijdelijke invoer geplaatste goederen:

 • onder een volgende douaneregeling worden geplaatst;

 • het douanegebied van de Unie verlaten;

 • vernietigd zijn zonder afvalresten; of

 • aan de staat worden afgestaan. Het afstaan aan de staat kent in Nederland geen toepassing.

(artikel 215, lid 1 DWU)

Zie voor informatie over de aanzuiveringstermijn hoofdstuk 6 van dit onderdeel.

Zie voor informatie over bijzondere gevallen van aanzuivering hoofdstuk 8 van dit onderdeel (laadborden), hoofdstuk 9 van dit onderdeel (containers), hoofdstuk 10 van dit onderdeel (spoorwegmaterieel), hoofdstuk 26 van dit onderdeel (goederen voor evenementen) en hoofdstuk 28 van dit onderdeel (goederen in het kader van militaire activiteiten).

Naar boven

5.2 Beëindiging tijdelijke invoer door in het vrije verkeer brengen

Goederen die zich onder de regeling tijdelijke invoer bevinden, kunnen ter beëindiging van de regeling tijdelijke invoer in het vrije verkeer worden gebracht. Indien niet-Uniegoederen in het vrije verkeer worden gebracht ontstaat een douaneschuld. De douaneschuld ontstaat op het tijdstip waarop de douaneaangifte wordt aanvaard.
(artikel 77, lid 1 en lid 2 DWU)

De hoofdregel bij in het vrije verkeer brengen is dat het bedrag aan invoerrechten wordt vastgesteld op basis van de regels voor de berekening van de rechten die van toepassing waren op het tijdstip waarop de douaneschuld is ontstaan.
(artikel 85, lid 1 DWU)

Naar boven

5.2.1 Aanvullende informatie in douaneaangifte voor het vrije verkeer

De douaneaangifte voor het vrije verkeer moet als aanvullende informatie in DMS code 00900 ‘Aanzuivering van tijdelijke invoer’ (in AGS code 10500) en het desbetreffende vergunningnummer bevatten. De aanvullende informatie is niet vereist als gebruik wordt gemaakt van een ATA Carnet of een CPD Carnet.

(artikel 238, lid 1 GVo.DWU)

Naar boven

5.3 In het vrije verkeer brengen na tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling

Als de regeling tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten wordt beëindigd door de goederen in het vrije verkeer te brengen, dan bestaat de douaneschuld uit twee delen:

 • De douaneschuld over de periode dat de goederen zich onder de regeling tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling hebben bevonden. Het bedrag aan invoerrechten bedraagt per maand of per gedeelte van een maand dat de goederen zich onder de regeling tijdelijke invoer hebben bevonden 3% van het bedrag aan invoerrechten dat over die goederen zou zijn geheven als deze goederen op de datum van plaatsing onder de regeling tijdelijke invoer in het vrije verkeer zouden zijn gebracht. De douanewaarde die in dit geval moet worden toegepast, is de douanewaarde die van toepassing is op de dag dat de goederen onder de regeling tijdelijke invoer zijn geplaatst. Zie voor meer informatie hierover hoofdstuk 2 van dit onderdeel.

 • De douaneschuld die ontstaat voor de goederen die in het vrije verkeer worden gebracht. De douanewaarde die in dit geval moet worden toegepast, is de douanewaarde die van toepassing is op de dag dat de goederen in het vrije verkeer worden gebracht.

Aftrek van het onder de regeling tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten betaalde bedrag aan invoerrechten is in dit geval niet mogelijk.

Voorbeeld

Een bedrijf heeft een vergunning voor het gebruik van een gietvorm onder de regeling tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten.

 • De gietvorm wordt op 2 januari onder de regeling tijdelijke invoer geplaatst.

 • Douanewaarde gietvorm op 2 januari: € 100.000.

 • Percentage invoerrecht: 8%.

 • Bedrag aan invoerrechten per maand: 3% x (€ 100.000 x 8%) = € 240.

 • De gietvorm wordt op 15 juni in het vrije verkeer gebracht.

 • Periode onder de regeling tijdelijke invoer: 6 maanden.

 • Douanewaarde gietvorm op 15 juni: € 90.000

 • Bedrag aan invoerrechten: € 1.440 (6 maanden x € 240) + € 7.200 (€ 90.000 x 8%) = € 8.640.

Als de gietvorm op 2 januari direct in het vrije verkeer zou zijn gebracht, dan is het bedrag aan invoerrechten € 8.000 (€ 100.000 x 8%).

Naar boven

5.4 Beëindiging tijdelijke invoer door een volgende bijzondere regeling

Na de regeling tijdelijke invoer kan ook worden gekozen voor één van de volgende bijzondere regelingen:

 • extern douanevervoer;

 • douane-entrepot;

 • actieve veredeling;

 • bijzondere bestemming;

 • tijdelijke invoer.

Wanneer de onder de regeling tijdelijke invoer geplaatste goederen worden geplaatst onder een van de bovenstaande bijzondere regelingen, dan wordt de regeling tijdelijke invoer gezuiverd. In dat geval moet de douaneaangifte als aanvullende informatie in DMS code 00900 ‘Aanzuivering van tijdelijke invoer’ (in AGS code 10500) en het desbetreffende vergunningnummer bevatten. Deze aanvullende informatie moet worden overgenomen op elke volgende douaneaangifte. De aanvullende informatie is niet vereist als gebruik wordt gemaakt van een ATA Carnet of een CPD Carnet.

Deze gegevens moeten in voorkomend geval ook in de administratie van de vergunninghouder van de opvolgende regeling worden vermeld.

(artikel 178, lid 1 letter n GVo.DWU en artikel 238, lid 1 GVo.DWU)

Tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling

Nadat de regeling tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten is gezuiverd door de goederen onder een volgende bijzondere regeling te plaatsen, moet het bedrag aan invoerrechten worden betaald. Zie voor informatie over de berekening van het bedrag aan invoerrechten bij tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling hoofdstuk 2 van dit onderdeel.

(artikel 206, lid 3 GVo.DWU)

Naar boven

5.5 Beëindiging tijdelijke invoer door wederuitvoer

Wanneer de onder de regeling tijdelijke invoer geplaatste goederen worden wederuitgevoerd, dan wordt de regeling tijdelijke invoer gezuiverd. In dat geval moet de aangifte tot wederuitvoer als aanvullende informatie in DMS code 00900 ‘Aanzuivering van tijdelijke invoer’ (in AGS code 10500) en het desbetreffende vergunningnummer bevatten. De aanvullende informatie is niet vereist als gebruik wordt gemaakt van een ATA Carnet of een CPD Carnet.

(artikel 238, lid 2 GVo.DWU)

Tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling

Nadat de regeling tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten is gezuiverd door wederuitvoer moet het bedrag aan invoerrechten worden betaald. Zie voor informatie over de berekening van het bedrag aan invoerrechten bij tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling hoofdstuk 2 van dit onderdeel.

(artikel 206, lid 3 GVo.DWU)

Naar boven