Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.04.00 Fytosanitair

18 Bijlage 4 Formele eisen D-controle

Formele eisen bij de D-controle

 • Het certificaat moet origineel zijn en afkomstig zijn van een nationale fytosanitaire autoriteit van het betreffende derde land (datum, stempel van de nationale fytosanitaire autoriteit en handtekening van de inspecteur)

 • Een kopie certificaat word NIET geaccepteerd, tenzij deze is voorzien van een verklaring van de NVWA in Nederland, waarin verklaard wordt dat het kopie geaccepteerd wordt

 • Wanneer de ruimte op het fytosanitair certificaat te beperkt is, mag informatie op een bijlage worden bijgeschreven. Deze bijlage moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • voorzien zijn van het nummer van het fytosanitair certificaat

  • gedateerd zijn

  • van een stempel en handtekening voorzien zijn van de NVWA uit het land van verzending

 • Het certificaat moet gesteld zijn in een der talen van de Unie

 • Het certificaat moet vrij zijn van doorhalingen of wijzigingen, tenzij de doorhalingen of wijzigingen voorzien zijn van het stempel en paraaf van de PD van het land van verzending

 • Het certificaat moet zijn ingevuld in blokletters of machineschrift

Het certificaat moet gericht zijn aan een ontvanger of fytosanitaire autoriteit in de Unie

 • Het certificaat moet zijn ingevuld in blokletters of machineschrift

Onacceptabele certificaten

Certificaten die gebrekkig of zelfs (mogelijk) frauduleus zijn opgemaakt, worden niet geaccepteerd.

Redenen waardoor een certificaat als gebrekkig wordt aangemerkt:

 • certificaat is onleesbaar

 • certificaat is onvolledig

 • de zending is niet binnen 14 dagen nadat de producten het derde land van afgifte hebben verlaten op transport gesteld

 • niet geautoriseerde veranderingen of doorhalingen op het certificaat

 • de implementatie van het certificaatmodel van International Plant Protection Comité (IPPC) door de nationale fytosanitaire autoriteit is niet consistent of tegenstrijdig uitgewerkt

 • de vermelding van importverboden

 • geen geautoriseerde duplicaten van het afgegeven origineel certificaat

Aanwijzingen die op fraude duiden:

 • niet afgegeven door de nationale fytosanitaire autoriteit

 • het gebruik van ander certificaatformaat dan het model dat de nationale fytosanitaire autoriteit heeft uitgewerkt

 • afgegeven door personen, organisaties of andere entiteiten die niet geautoriseerd zijn door de nationale fytosanitaire autoriteit

 • de opname op het certificaat van valse of misleidende informatie

Let op!

In geval van fraude neemt u het fytosanitair certificaat in. Vervolgens draagt u het certificaat over aan de NVWA. Gebruik hiervoor het standaardformulier 'Fytosanitaire certificaatcontrole NIET conform' zoals opgenomen in bijlage 5.