Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.04.00 Fytosanitair

10 Reizigersbagage

In dit hoofdstuk wordt het Douanetoezicht op naleving van de Fytosanitaire wetgeving van, uit een 3e land binnenkomende reizigersbagage behandeld. Deze controles worden tijdens de dagelijkse controles op enkele internationale lucht en zee havens van Nederland verricht.

Het is verboden planten, groenten, vruchten, fruit, bloemen, zaden en noten (niet voor consumptie) zonder een fytosanitair certificaat in de EU binnen te brengen in de bagage. In alle gevallen moet een fytosanitair certificaat bij het binnenbrengen van deze producten aanwezig zijn. Er zijn enkele uitzonderingen, zie hieronder bij “Let op!”.

Een fytosanitair certificaat is een document waaruit blijkt dat de betreffende producten vrij zijn van schadelijke organismen. Voor het aanvragen van een fytosanitair certificaat kan de reiziger terecht bij de autoriteiten in het land waar men vandaan reist.

Het uitgangspunt is dat de aangetroffen producten, die niet onder de uitzonderingen vallen en niet aan de certificaatplicht voldoen, worden vernietigd. Hiervoor wordt de passagier in de gelegenheid gesteld om vrijwillig afstand van de producten te doen. Dit geschiedt met gebruik van het formulier ‘Afstandsverklaring Fytosanitair DO384’.

De goederen moeten overeenkomstig de regelgeving van de NVWA vernietigd worden. Dit houdt in dat de producten in de speciale afvalbakken gedeponeerd worden in afwachting van de afvoer van deze producten ter vernietiging. De opslag en het afvoeren van deze producten wordt in samenspraak met de NVWA lokaal geregeld. Toezicht op juiste opslag en het afvoeren vindt plaats door de NVWA.

Indien de reiziger een fytosanitair certificaat toont, als zichtbaar ongedierte aanwezig is in de goederen, als vrijwillige afstand niet mogelijk is of dat de passagier hier geen gebruik van wenst te maken, draagt de Douane de zaak over aan de NVWA. De NVWA bepaalt hoe de zaak verder afgehandeld wordt.

Let op!

Voor de volgende producten hoeft geen fytosanitair certificaat te worden overgelegd:
 • Verse vruchten van banaan, kokosnoot, dadel, ananas en doerian;

 • Tot voedselproduct verwerkte vruchten en groenten, zodanig bewerkt dat geen fytosanitair risico aanwezig is; gekookt, geblancheerd, gebakken, gefermenteerd, ingevroren, in stukjes gesneden, gepureerd;

 • Droogbloemen;

 • Alle verse groenten, vruchten, fruit, zaden en bloemen uit Zwitserland en Liechtenstein.

Deze producten kunnen zonder hoeveelheidsbeperking worden vrijgegeven.

Voor zaden en noten bestemd voor eigen consumptie hoeft geen fytosanitair certificaat te worden overlegt.

De verse vruchten van Momordica zoals bittermeloen vanuit Suriname mag nooit ingevoerd worden, ook niet met fytosanitair certificaat. Voor Momordica uit andere landen kan dit anders zijn, raadpleeg altijd de NVWA (via lokale werkinstructie). Raadpleeg bij (elke) twijfel de NVWA via lokale werkinstructies.

Naar boven

10.1 Internationale lucht en zeehavens

Op de volgende luchthavens vind dit toezicht plaats;

 • Amsterdam Airport Schiphol

 • Eindhoven Airport

 • Groningen Airport Eelde

 • Maastricht Aachen Airport

 • Rotterdam The Hague Airport

Op de volgende zeehavens vind dit toezicht plaats;

 • IJmuiden

 • Hoek van Holland

 • Rotterdam

 • Groningen

Naar boven

10.2 Controle

10.2.1 Werkwijze

Wanneer u bij de uitvoering van uw controle op reizigersbagage plantaardige producten aantreft die -vermoedelijk- onder het fytosanitair toezichtregime vallen gaat u als volgt te werk:

Stel vast of het product onder het fytosanitair toezichtregime valt. Maak hiervoor gebruik van het schema Controleproces Reizigersbagage.

Bewerkt

Voor producten die zijn bewerkt hoeft geen fytosanitair certificaat te worden overlegd. Deze uitzondering in de wet maakt dat sommige reizigers producten (zelf) bewerken. Dit resulteert in vragen en discussies met de reizigers.

In onderstaand schema staat aangegeven wat wel onder bewerken wordt verstaan en is toegestaan en wat niet onder bewerken valt en waarbij een fytosanitair certificaat moet worden overgelegd. Indien een reiziger een fytosanitair certificaat overlegd, raadpleeg NVWA via lokale werkinstructie. Als de reiziger het niet eens is met deze uitleg, raadpleeg de NVWA via lokale werkinstructie.

Risico is er wel/ niet na bewerking

Soort bewerking

Ja, deze bewerking neemt fytosanitaire risico’s weg = TOEGESTAAN

Fysische bewerkingen, met temperatuur: koken (soep), bakken, wecken (groente), invriezen, pasteuriseren.

Chemische bewerkingen: met zout/ zuur: pekelen, in zuur leggen (wijnblad).

Biologische bewerkingen:
Fermenteren.

Mechanische bewerkingen die het product veranderen, met levensmiddel als doel: Puree, sap of smoothie maken (passiefruit).

Nee, deze bewerking neemt fytosanitaire risico’s niet weg = NIET TOEGESTAAN zonder fytosanitair certificaat. Gebruik schema controleproces reizigersbagage uit voorschrift.

Fysische bewerking met temperatuur: Koelen, drogen*.

Mechanische bewerkingen: pellen/ ontdoen van schil, verkleinen, zoals in kleinere stukjes snijden of breken, ontpitten.

Consumptiezaden = TOEGESTAAN

Officieel zijn alle voor consumptie bestemde zaden in de EU wetgeving uitgezonderd van certificaat en inspectieplicht. Die mogen zonder certificaat de EU binnen. Voor het onderscheid van zaden/ noten voor consumptie, houden we de verpakking van het levensmiddel aan.

Naar boven

10.3 Certificaat plicht

10.3.1 Werkwijze

Stel vast of de goederen onder de vrijstelling van de certificaatplicht vallen.
Stel vast dat er geen groot fytosanitair risico is (bijv. zichtbaar ongedierte, vraat of schimmels).

Zijn beide antwoorden ja, dan kunnen de producten worden vrijgegeven. Deze producten kunnen zonder hoeveelheidsbeperking worden vrijgegeven.

Indien u bijvoorbeeld zichtbaar ongedierte, vraat of schimmels aantreft handelt u als volgt;

 1. Neem contact op met de NVWA. Volg hiervoor de lokale werkinstructie.

 2. Vraag naar Piket Fytosanitair.

 3. Maak formulier ‘Melding Onregelmatigheid Fytosanitair’ op en zend dit naar de betrokken NVWA-inspecteur. Verzoek deze om per ommegaande te reageren.

 4. Volg instructies op van NVWA inspecteur.

 5. Geen verdere actie NVWA? Geef dan de goederen vrij.

 6. Leg eventuele bijzonderheden vast in DONO.

Vallen de producten niet onder de vrijstelling van de certificaatplicht? Stel dan vast of bij de goederen een fytosanitair certificaat aanwezig is.

Overlegt de reiziger een fytosanitair certificaat?
De verdere afhandeling van en controle op het fytosanitaire certificaat moet worden overgedragen aan de NVWA.

 1. Neem contact op met NVWA. Volg hiervoor de lokale werkinstructie

 2. Vraag naar Piket Fytosanitair.

 3. Volg instructies van de inspecteur NVWA op.

Geen certificaat aanwezig?
Laat de reiziger vrijwillig afstand doen.

 1. Vul afstandsverklaring (DO383) in, deze is in blokvorm op uw locatie aanwezig of gebruik hiervoor Douane Registratie en Afdoen (DRA) en volg de instructie behorende bij DRA.

 2. Geef het doordruk exemplaar mee aan de reiziger. (wit)

 3. Originele exemplaar (groen) naar Ondersteuning FT.

 4. Deponeer goederen in de daarvoor bestemde bak/opbergplaats

De reiziger wil geen afstand doen?
De verdere afhandeling moet worden overgedragen aan de NVWA.

 1. Neem contact op met NVWA. Volg hiervoor de lokale werkinstructie

 2. Vraag naar Piket Fytosanitair.

 3. Volg instructies van de inspecteur NVWA op.

 4. Maak formulier ‘Melding Onregelmatigheid Fytosanitair’ op en zend dit naar de betrokken NVWA-inspecteur. Verzoek deze om per ommegaande te reageren.

 5. Volg instructies NVWA-inspecteur op.

 6. Leg de bijzonderheden vast in DONO.

Naar boven

10.4 Samenloop CITES / levende planten

10.4.1 Werkwijze

Bevind u levende planten?
Stel dan in overleg met de vraagbaak Wet natuur bescherming vast of er samenloop is met CITES.

Wel samenloop CITES?

 1. De vraagbaak WnB neemt contact op met NVWA en maakt een PV op.

 2. Verdere afhandeling zoals beschreven in het voorschrift Flora en Fauna.

Geen samenloop CITES?
Stel dan de passagier in de gelegenheid om vrijwillig afstand te doen.

Passagier wil vrijwillig afstand van de producten doen.

 1. Vul afstandsverklaring (DO383) in, deze is in blokvorm op uw locatie aanwezig. of gebruik hiervoor Douane Registratie en Afdoen (DRA) en volg de instructie behorende bij DRA.

 2. Geef het doordrukexemplaar (Wit) mee aan Passagier.

 3. Origineel (Groen) blijft bij Douane achter.

 4. Deponeer goederen in de daarvoor bestemde afvalbak / opslagplaats.

 5. Leg de gegevens van de afstandsverklaring vast in DONO.

Passagier wil geen vrijwillig afstand van de producten doen.

 1. Neem contact op met NVWA. Volg hiervoor de lokale werkinstructie.

 2. Vraag naar Piket Fytosanitair

 3. Maak formulier ‘Melding Onregelmatigheid Fytosanitair’ op en zend dit naar de betrokken NVWA-inspecteur. Verzoek deze om per ommegaande te reageren.

 4. Volg instructies NVWA-inspecteur op.

 5. Leg de bijzonderheden vast in DONO.

Naar boven