Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

40.04.00 Overbrenging afvalstoffen (EVOA)

18 Bijlage 2 De Landenlijst verordening

De landenlijst verordening geeft aan welke niet-OESO landen en onder welke voorwaarden bepaalde soorten groene lijst afvalstoffen accepteren.

De link hieronder naar Eurlex is indicatief want de lijst bij deze verordening wijzgd regelmatig. Raadpleeg daarom altijd de laatst geconsolideerde versie op Eurlex,

.

Raadpleeg de Landenlijst - Verordening (EG) 1418/2007.