Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.06.00 Veterinair

3 Bevoegdheden

U heeft als douaneambtenaar :

  • Een controlebevoegdheid op grond van de Algemene douanewet

  • Een opsporingsbevoegdheid

De handelingen die de Douane verricht, vallen onder het toezicht op de naleving van de veterinaire Wet- en regelgeving. Afhankelijk van de productsoort is deze regelgeving in Nederland geregeld in: .

Definitieve besluiten over de in- en doorvoer van veterinaire goederen worden uitsluitend genomen door de ambtenaren van de NVWA.

Naar boven

3.1 Controlebevoegdheden Algemene Douanewet

De bepalingen van de Algemene douanewet betreffen naast de heffing van rechten bij invoer, óók het toezicht en de controle bij VGEM-taken.

De Adw heeft betrekking op verboden en beperkingen die van toepassing zijn op goederen die zich onder douanetoezicht bevinden, maar ook op goederen die zich nog niet, niet of niet meer onder douanetoezicht bevinden (Adw, artikel 1:1, lid 5).

De Adw geeft controlebevoegdheden die u gebruikt voor de VGEM-wetgeving die in de bijlage van de Adw staat.

Meer informatie over het gebruik van uw controlebevoegdheden vindt u in het Handboek Douane, onderdeel 5.00.00.

U gebruikt uw bevoegdheden uitsluitend wanneer de Douane een taak heeft die is vastgelegd in het convenant met bijlagen.

Er zijn geen opsporingstaken binnen de veterinaire controle aan de Douane opgedragen. Deze worden uitgevoerd door de NVWA. U maakt geen gebruik van uw opsporingsbevoegdheden.

Voor achtergrondinformatie over opsporingsbevoegdheden zie Handboek Douane, onderdeel 36.00.00

Naar boven