Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.06.00 Veterinair

18 Bijlage 2 Tabel goederen vrijgesteld van keuring

In onderstaand tabel zijn de goederen opgenoemd waarvoor bij binnenkomst in de Unie een vrijstelling van keuring door de NVWA geldt. Deze vrijstelling geldt alleen als aan de in tabel genoemde voorwaarden m.b.t. land van herkomst en hoeveelheid wordt voldaan

Zie verder de website van de NVWA

         

 Producten

Land van Oorsprong

 

EU lidstaat

Andorra, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino en Zwitserland

Groenland en Faeröer

Alle andere landen

Vlees en melkproducten

Geen limiet

Kleine hoeveelheden

10 kg

0

Zuigelingenvoeding of voeding voor medische doeleinden *

Geen limiet

Kleine hoeveelheden

10 kg

2 kg

Visserijproducten *

Geen limiet

Kleine hoeveelheden

Geen limiet

20 kg

Andere producten (bv honing, levende tweekleppigen, slakken)

Geen limiet

Kleine hoeveelheden

10 kg

2 kg

Om gezondheidsredenen vereist voeder voor gezelschapsdieren (incl. afkomstig van vlees/melk) *

Geen limiet

Kleine hoeveelheden

10 kg

2 kg

N.B.: “kleine hoeveelheden” is voor sommige producten van dierlijke oorsprong aangegeven om verschil te kunnen maken tussen zendingen voor persoonlijk gebruik en commerciële zendingen, echter in de gedelegeerde verordening (EU) 2019/2122 is geen specifieke limiet aan het gewicht gesteld voor deze producten