Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.06.00 Veterinair

14 Dierziekten

14.1 Inleiding

Om insleep van besmettelijke dierziekten als varkenspest, mond- en klauwzeer en vogelpest te voorkomen heeft de Europese Unie maatregelen genomen om nieuwe uitbraken te voorkomen. Reizigers die dierlijke producten in hun bagage willen meenemen kunnen te maken met deze maatregelen. Dat geldt ook voor reizigers die levende dieren meenemen uit het buitenland en personen die een kleine zending dierlijke producten (laten) opsturen voor eigen gebruik.

Dit hoofdstuk bevat instructies voor douanemedewerkers bij het uitvoeren van veterinaire controles in het kader van de controle op dierziekten.

Naar boven

14.1.1 Doel van het voorschrift

Doel van het voorschrift is het beschikbaar stellen van instructies aan douanemedewerkers waardoor zij in staat zijn om de veterinaire controles in het kader van controles op dierziekten juist uit te voeren.

Naar boven

14.1.2 Taak en bevoegdheden

Taak

De taak van de Douane bestaat uit gerichte extra douanecontroles van passagiers en passagiersbagage op het binnenbrengen van verboden goederen uit risicolanden en -gebieden.

Met deze controles wordt beoogd het risico op insleep van dierziekten in de Europese Unie zo veel mogelijk te beperken. Tevens hebben de controles een preventieve werking door bewustwording bij het publiek.

Bevoegdheden

De bevoegdheden voor deze taak wijken niet af van de bevoegdheden zoals beschreven in hoofdstuk 3 van dit voorschrift.

Naar boven

14.2 Taakverdeling

14.2.1 Taak van de Douane

De Douane dekt het risico op de insleep van dierziekten af voor de wekelijks door de NVWA aangegeven risicolanden . Deze afdekking bestaat uit gerichte extra douanecontroles van passagiers en passagiersbagage op het binnenbrengen van verboden goederen uit deze risicolanden en -gebieden. Als met betrekking tot een risicoland in een periode van twee weken de hoeveelheid bevonden risicoproducten de 20kg overschrijdt meldt de Douane dit aan de NVWA om te laten beoordelen of additionele maatregelen moeten worden ingezet.

De inzet van de Douane vindt plaats:

  • op de internationale luchthavens

  • op cruise- en ferryschepen rechtstreeks afkomstig uit derde landen

Naar boven

14.2.2 Taak van de NVWA

De NVWA is verantwoordelijk voor de aansturing van de controles. De NVWA informeert de Douane daarom wekelijks over de actuele risicolanden. Indien nodig (bij een acuut en substantieel risico) kan dit ook tussentijds.

De NVWA laat binnen twee werkdagen na de overschrijdingsmelding (20 kg) de Douane weten of en welke additionele maatregelen ingezet moeten worden. De NVWA- medewerkers zijn als specialist uiteindelijk verantwoordelijk voor de handhaving op de veterinaire aspecten van aangetroffen levende have en in beslag te nemen verboden producten. Deze goederen worden daarom overgedragen aan de NVWA.

Naar boven

14.3 Afhandelen van onregelmatigheden

14.3.1 Invoer voor persoonlijke consumptie

Wanneer tijdens controles op reizigersbagage veterinaire producten worden aangetroffen die niet in overeenstemming zijn met de veterinaire regelgeving, wordt de belanghebbende in de gelegenheid gesteld om afstand te doen van de goederen. Er wordt voor deze goederen een ‘Afstandsverklaring Veterinaire producten opgemaakt.

Indien belanghebbende geen afstand wenst te doen van de goederen wordt contact opgenomen met de NVWA. De NVWA beslist vervolgens wat er met de goederen moet gebeuren.

Naar boven

14.3.2 Levende have

Bij het aantreffen van levende have moet de NVWA in ieder geval worden ingeschakeld.

Naar boven