Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.06.00 Veterinair

16 Informatie-uitwisseling en adresgegevens

16.1 Informatie-uitwisseling

De Douane heeft geheimhoudingsplicht en mag niet zomaar gegevens en inlichtingen verstrekken (DWU, artikel 12). De Adw geeft een aanvulling op de gegevensuitwisseling met Nederlandse overheids- en semi-overheidsinstellingen (Adw, artikel 1:33, lid 3). De Douane mag informatie verstrekken als het gaat om gegevens en inlichtingen die de NVWA nodig heeft voor hun taak. Dit moet dan een taak zijn waarop de Adw betrekking heeft.

Het verstrekken van gegevens kan mondeling, schriftelijk of op een andere manier en is altijd kosteloos. In de bijlage 7 van het convenant is vastgelegd welke informatie tussen de betrokken partijen wordt uitgewisseld.

Controlebezoeken

De coördinatie van de voorbereiding en uitvoering van de van externe instanties vindt plaats overeenkomstig een vastgesteld draaiboek. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van het DLK unit Bedrijfsvoering, Coördinatie Externe Onderzoeken.

Naar boven

16.2 Import Veterinair Online (IVO)

Met IVO kunt u zien of de invoer, opslag of doorvoer van een product of levende dieren mogelijk is. Hiervoor beantwoordt u een aantal korte vragen, onder andere over het land van oorsprong en de gebruiksbestemming.

Naar boven

16.3 Adresgegevens

 

Hoofdkantoor NVWA

Bezoekadres:

Catherijnesingel 59

3511 GG Utrecht

Postadres:

Postbus 43006

3540 AA Utrecht

Telefoon (088) 223 33 33

Fax (088) 223 33 34

E-mail: info@nvwa.nl

 

Klantcontactcentrum NVWA

Tel: 0900 – 0388

E-mail: info@nvwa.nl

 

NVWA Schiphol

Voor vragen over dierlijke producten in de persoonlijke bagage contact opnemen met:

Telefoon (088) 22 34 700

In de avonduren en weekends via een antwoordapparaat en een mobiel nummer altijd bereikbaar.

 

Douane Landelijk Kantoor

Afdeling Handhavingsbeleid:

Team Niet fiscaal en Accijns

Telefoon (088) 153 44 39

E-mail: douane.hri.account@belastingdienst.nl

Team DLTC (Douane Landelijk Tactisch Centrum)

Afdeling Niet fiscaal/VGEM

Cluster VGEM Telefoon (088) 151 45 99

Bij inbreuken op het handhavingsniveau dient het Douane Landelijk Kantoor in kennis gesteld te worden via de postbus douane.hri.account@belastingdienst.nl van het team handhavingsregie van de afdeling Handhavingsbeleid.

Naar boven