Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.05.00 Voertuigcriminaliteit

4 Taakverdeling

4.1 Taak Douane

De Douane heeft een taak bij het toezicht en de controle op uitgaande voertuigen. Om te voorkomen dat mogelijk gestolen voertuigen uitgaan, controleert de Douane in het kader van haar reguliere douanewerkzaamheden het voertuigidentificatienummer (VIN). Omdat gestolen voertuigen regelmatig in containers worden vervoerd, vindt de controle op het VIN-nummer soms plaats na het scannen van containers op gestolen voertuigen.

De taak van de Douane betreft de signalering van vermoedelijk gestolen voertuigen die de EU via Nederland via de haven verlaten, waarbij de Douane gebruik maakt van politiegegevens over (vermoedelijk) gestolen voertuigen.

Om grensoverschrijdende aspecten van voertuigcriminaliteit aan te pakken vindt – op basis van politiegegevens – controle plaats bij uitgaan van voertuigen, omdat de douanecontroles een vangnet zijn voor zendingen die zowel Nederland als in andere lidstaten ten uitvoer zijn aangegeven.

De taak is beperkt tot het controleren van het VIN op registratie ‘gestolen’ in NSIS of - als het VIN niet als zodanig is geregistreerd - op overige onregelmatigheden aan het VIN. Als er onregelmatigheden zijn aan het VIN, bestaat het vermoeden dat het voertuig gestolen is en schakelt de Douane de politie in.

Scancontroles

Binnen de taak inzake voertuigcriminaliteit kunnen scancontroles worden uitgezet gericht op het onderkennen van niet aangegeven voertuigen waarna een VIN controle kan plaatsvinden.

Geen taak Douane

De Douane heeft - als het om voertuigcriminaliteit gaat - geen taak bij de controle van:

  • voertuigen zonder VIN

  • binnenkomende voertuigen

  • voertuigen in het vrije verkeer

Het toezicht op voertuigen zonder VIN en voertuigen die zich in het vrije verkeer bevinden is een taak van de politie.

Naar boven

4.2 Taak politie

De meldkamer meldt de geconstateerde onregelmatigheden met voertuigen aan de politie in de betreffende regio. De politie neemt de zaak wel of niet van de Douane over. Het OM beslist of een opsporingsonderzoek plaatsvindt. De politietaak bij voertuigcriminaliteit is -voor zover het de Douane betreft - beperkt tot het overnemen of veiligstellen van de door de Douane aangemelde voertuigen.

Naar boven

4.3 Taak FIOD

De FIOD heeft bij voertuigen geen opsporingstaak.

Naar boven