Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.06.00 Wapens en munitie

21 Bijlage XI Handelingen Wwm

In de Wwm wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende handelingen:

Dragen

Het onverpakt en dus gebruiksklaar bij zich hebben op openbare plaatsen. Onder dragen wordt niet alleen het aan/op het lichaam dragen van een wapen bedoeld (bijvoorbeeld door middel van een holster), maar ook het onmiddellijk binnen bereik hebben van een wapen. Als bijvoorbeeld de bestuurder van een auto een wapen onverpakt in zijn dashboardkastje heeft liggen, dan wordt dit aangemerkt als het ‘dragen’ van een wapen.

Voorhanden hebben

Op een bepaalde (privé)plaats over de wapens kunnen beschikken. Als bijvoorbeeld een vergunninghouder thuis een wapen in een kluis bewaart en hij zich vijftig kilometer van zijn huis bevindt, dan heeft hij dat wapen nog steeds voorhanden. Hij kan immers wanneer hij maar wil teruggaan naar zijn huis om het te pakken. Voorhanden hebben betekent dus niet dat men een wapen letterlijk binnen handbereik moet hebben.

Vervoeren

Het op de openbare weg of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen bij zich hebben van een wapen (en/of munitie) dat zodanig is verpakt, dat het niet voor onmiddellijk gebruik kan worden aangewend. Als het wapen wel onmiddellijk kan worden gebruikt is er geen sprake van ‘vervoeren’ maar van ‘dragen’. Wanneer iemand is toegestaan een wapen te vervoeren, moet dit dus zodanig gebeuren dat het wapen niet onmiddellijk kan worden gebruikt; anders wordt de Wwm overtreden.

Binnenkomen:

Het binnen het grondgebied van Nederland komen van wapens en munitie.

Uitgaan

Het verlaten van het grondgebied van Nederland van wapens en munitie.

Doorvoeren

Binnenkomen gevolgd door uitgaan van wapens en munitie.

Vervaardigen, herstellen of transformeren en verhandelen

Het vervaardigen en transformeren van wapens is verboden ongeacht of dit in het kader bedrijf of beroep gebeurd. Voor deze handelingen is een erkenning vereist.

Handelingen die van belang zijn voor de Douane

In principe zijn alle handelingen verboden, maar in bepaalde gevallen bestaat er een uitzondering, een vrijstelling of kan er een vergunning worden verleend.

Verbod

Artikel Wwm

Wapens

Munitie

Vergunning

I

II

III

IV

II

III

Alle handelingen

9

X

X

X

X

X

X

Erkenning

Alle handelingen

13

X

Binnenkomen en uitgaan

14

X

X

X

1

X

X

Wapens en munitie cat. I: ontheffing
Wapens en munitie cat. II en III: consent
Wapens en munitie cat II: vrijstelling buitenlandse schepen
Wapens en munitie cat. III: Nederlandse schepen, vliegtuigen sportschutters en jagers

Vervoeren

22

X

X

X

X

Vergunning of verlof

Voorhanden hebben

26

X

X

X 2

X

X

Verlof

Dragen

27

X

X

X

Verlof
Jachtterrein

Overdragen

31

X

X

X

Noot 1: Binnenkomen en uitgaan is niet verboden als wapens zijn verpakt en niet voor onmiddellijk gebruik geschikt zijn.

Noot 2: Verbod voorhanden hebben alleen voor personen jonger dan 18 jaar (Wwm. artikel 26 lid 5).