Belastingdienst

Startersaftrek

U krijgt de startersaftrek (verhoging van de zelfstandigenaftrek) als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U kon in het aangiftejaar de zelfstandigenaftrek krijgen.
  • U was in de voorafgaande 5 jaar minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • U hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek.

Tel het bedrag van de startersaftrek bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek. Het kan zijn dat de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek bij elkaar hoger zijn dan uw winst. Het deel dat hoger is dan uw winst kunt u verrekenen met andere inkomsten uit werk en woning. Hebt u geen andere inkomsten, dan kunt u het bedrag verrekenen in andere jaren.