Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.10.00 Bier

5 Accijnstarieven en berekening

De actuele en historische tarieven zijn te vinden op www.douane.nl: Tarievenlijst Accijns en verbruiksbelastingen.

Naar boven

5.1 Tariefvaststelling

De lidstaten moeten de tarieven vaststellen aan de hand van één van de volgende twee criteria (Richtlijn 92/83/EEG, artikel 3):

 • het extractgehalte in graden Plato; hiervan is het tarief in Nederland afhankelijk

 • het effectief alcoholgehalte van het eindproduct.

Door deze keuzemogelijkheid worden de tarieven binnen de Unie niet steeds op dezelfde manier vastgesteld.

In artikel 7 van de WA staan de accijnstarieven die op bier van toepassing zijn. Ook zijn in dit artikel nadere bepalingen opgenomen voor de toepassing of afwijking van die tarieven.

Naar boven

5.2 Accijnstarieven voor bier

Voor de accijnstarieven voor bier zijn op basis van het extractgehalte vier categorieën vastgesteld (WA, artikel 7, lid 1):

 • categorie a: een extractgehalte van minder dan 7 percenten Plato

 • categorie b: een extractgehalte van 7 tot 11 percenten Plato

 • categorie c: een extractgehalte van 11 tot 15 percenten Plato

 • categorie d: een extractgehalte van 15 of meer percenten Plato

Deze tarieven gelden voor bijna alle producten die worden aanmerkt als bier in artikel 6 van de WA. Uitgezonderd is bijvoorbeeld bier van GN-code 2206, een mengsel van bier en een alcoholvrije drank. Als het alcoholgehalte van dit bier niet meer is dan 1,2% vol, wordt altijd het tarief van categorie a toegepast. Gezien het lage alcoholgehalte is het werkelijke extractgehalte dan niet van belang.

Het tarief voor bier van categorie a is gekoppeld aan het tarief voor de verbruiksbelasting dat op alcoholvrije dranken van toepassing is (zie Handboek verbruiksbelasting alcoholvrije dranken (HVAD).

De meest voorkomende biersoort is pils of pilsener; op basis van het extractgehalte valt het merendeel van dit bier onder categorie c. De tarieven van categorie b en d zijn afgeleid van categorie c:

 • categorie b: categorie c verlaagd met 25%

 • categorie d: categorie c verhoogd met 25%

Speciaal tarief voor kleine brouwerijen.

Het tarief voor kleine brouwerijen bedraagt 92,5/100 van het normale tarief in de categorieën b, c en d. Dit speciale tarief geldt dus niet voor bier van categorie a (zie hoofdstuk 6).

Let op!

Particulieren mogen thuis bier vervaardigen en zijn hierover geen accijns verschuldigd, mits zij dit aanwenden voor eigen verbruik (WA, artikel 5, lid 3 letter c). Dit houdt in dat het vervaardigde bier kan worden verbruikt door de vervaardiger, zijn huisgenoten of zijn gasten (UBA, artikel 7, lid 3).

Naar boven

5.3 Berekening van de accijns

Voor de berekening van de accijns zijn de volgende gegevens nodig:

 • het extractgehalte

 • de hoeveelheid bier uitgedrukt in hectoliters

De verschuldigde accijns op bier moet per afzonderlijke categorie berekend worden. Daarbij zijn onder meer van belang:

 • een vereiste maateenheid

 • een vereist aantal decimalen

Deze staan vermeld in de toelichting op het aangifteformulier. Per goederensoort of categorie mag het te betalen bedrag naar beneden worden afgerond op hele euro’s.

Voorbeeld

Voor de aangifte wordt 1.245,2 liter bier afgerond naar 12,46 hectoliter.

Naar boven