Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.60.00 Tabak, ruwe en (gedeeltelijk) bereide tabak

2 Algemeen

2.1 Inleiding

De tabaksproducten (sigaretten, rooktabak en sigaren) zijn de enige accijnsproducten die bij de uitslag tot verbruik moeten zijn voorzien van accijnszegels.
Andere bijzonderheden bij de heffing van accijns op tabaksproducten:

  • de accijns bedraagt een percentage van de kleinhandelsprijs en een bedrag per hoeveelheid (sigaretten). Daarbij dient het totaal van de accijns tenminste een wettelijk minimumbedrag te bedragen.

  • de accijns bedraagt alleen een bedrag per hoeveelheid (rooktabak, met ingang van 1-1-2017).

  • de accijns bedraagt alleen een percentage van de kleinhandelsprijs (sigaren).

In dit onderdeel wordt dus niet ingegaan op de algemene bepalingen in de accijnswetgeving zoals bijvoorbeeld over een AGP, de overbrenging, de vrijstellingen, de teruggaven of de heffingen. In de andere onderdelen van dit handboek worden die bepalingen nader toegelicht.

De structuur en de tarieven van de tabaksaccijns zijn gebaseerd op Richtlijn 2011/64 EU van de Raad van 21 juni 2011 (hierna: de structuurrichtlijn Tabak).

Naar boven