Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

50.10.00 Vrijstellingen

12 Teruggaaf bij gebruik van minerale oliën door energiecentrales

De Energierichtlijn 2003/96 voorziet in een verplichte vrijstelling van accijns voor minerale oliën die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. Deze vrijstelling is in artikel 69a van de WA geëffectueerd bij wijze van teruggaaf.

Naar boven

12.1 Wanneer is teruggaaf van accijns mogelijk?

Teruggaaf van accijns kan worden verleend voor accijnsgoederen die worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een installatie met een vermogen van minimaal 60 kilowatt, voor zover de opgewekte elektriciteit wordt ingevoerd op een Nederlands net of in de heffing van energiebelasting wordt betrokken (Wet belastingen op milieugrondslag, artikel 50, lid 3 en WA, artikel 69a).

Bij uitslag uit een AGP met als bestemming een elektriciteitscentrale wordt dus accijns geheven. Vervolgens kan op verzoek teruggaaf worden verleend aan de eigenaar van de elektriciteitscentrale, mits deze kan aantonen dat de accijns in Nederland is voldaan. Van deze bepaling kan niet worden afgeweken.

Naar boven

12.2 Minerale oliën waarvoor teruggaaf kan worden verleend.

De teruggaaf bij gebruik door energiecentrales geldt voor de alle soorten minerale oliën.

Naar boven