Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.00.00 Binnenbrengen via zee

7 Bijlage 1. Zeebrief

     

Nieuwe Zeebrief
New Certificate of Registry

bladzijde 1
page 1

Certificaat nummer: 3672
Certificate number:

________________________________________________________

IN NAAM VAN HARE MAJESTEIT DE
KONINGIN DER NEDERLANDEN
IN THE NAME OF HERMAJESTY
THE QUEEN OF THE NETHERLANDS

Gelet op artikel 4, 5 en 6 eerste lid, van de Zeebrievenwet (Stb. 1926, 178);
Having regard to sections 4, 5 and 6 (subsection 1) of the Certificates of Registry Act (Bulletin of Acts, Orders and decrees 1926, 178);

Hierbij wordt verklaard dat:
This is to certify that:

het motorvrachtschip
the motor cargo ship

genaamd:
name of vessel:

“BONTEGRACHT “

roepnaam:
call sign:

P D F B

IMO nummer:
IMO number:

8004806

romp gebouwd van:
hull constructed of:

staal
steel

te:
at:

Japan

in het jaar:
in the year:

1981

hebbende:
having:

shelterdek, hoofddek, schoorsteen en voormast;
shelterdeck, maindeck, tunnel and fore mast;

Nieuwe Zeebrief
New Certificate of Registry

bladzijde 2
page 2

Certificaat nummer: 3672
Certificate number:

________________________________________________________

voortbewogen door:
propelled by:

HANSHIN dieselmotor

met een vermogen van:
with a rated capacity of:

3000 PK
         HP

motornummer(s):
motornumber(s):

LU 40–94

de bruto-tonnage is:
gross tonnage:

3466.76 RT = 9820.85 m3/1599.39 RT = 4530.86 m3

de netto-tonnage is:
net tonnage:

2241.03 RT = 6348.54 m3/1051.95 RT = 2980.04 m3

te boek gesteld in het scheepsregister te:
has been entered in the Ships Register at:

Amsterdam

onder nummer:
under registration number:

8474 Z AMST 1981

toebehorende aan:
owned by:

C.V. Scheepsonderneming Groesbeek/Amsterdam

een Nederlands zeeschip is in de zin van het Wetboek van Koophandel en dat het gerechtigd is de Nederlandse vlag te voeren.
is a Netherlands sea-going vessel within the meaning of the Commercial Code and is entitled to fly the Dutch flag.

De geldigheid van deze zeebrief eindigt op:
This certificate expires:

16 december, 1997
December 16th, 1997

Afgegeven te Rotterdam, 16 december 1993
Issued at Rotterdam, December 16th, 1993

door de Minister van Verkeer en Waterstaat,
by the minister of Transport, Public Works & Water Management

en namens deze,
and signed on this or her behalf by,

HET HOOFD VAN DE SCHEEPSMETINGSDIENST,
HEAD OF THE TONNAGE DEPARTMENT

Stempel
STAMP

Handtekening
Signature

Nieuwe Zeebrief
New Certificate of Registry

bladzijde 2
page 2

Certificaat nummer: 3672
Certificate number:

________________________________________________________

Ruimte voor het aftekenen door Nederlandse diplomatieke of consulaire ambtenaren.
Space for endorsements by Netherlands diplomatic or consular officials.