Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.00.00 Binnenbrengen via zee

10 Bijlage 4. Lijst bemanningsleden

             

(Naam scheepvaartmaatschappij, agent, enzovoort)

-------------------------------------------------------------------

(Name of shipping line, agent, et cetera)

BEMANNINGSLIJST / CREW LIST

Aankomst

--------------

Arrival

Vertrek

---------------

Departure

Blz. no.

--------------

Page No.

1. Naam van het schip / Name of ship

2. Haven van aankomst / vertrek

----------------------------------------

Port of arrival / departure

3. Datum van aankomst / vertrek

----------------------------------------------

Date of arrival / departure

4. Nationaliteit van het schip / Nationality of ship

5. Komende van / Port arrived from

6. Aard en no. van het identiteitsdocument

(zeemansboekje)

-----------------------

Nature and No. of identity document (seaman's passport)

7. No.8. Familienaam, voornamen

---------------------------------------

Family name, given names

9. Rang of graad

--------------------

Rank or rating

10. Nationaliteit

------------------

Nationality

11. Geboortedatum en -plaats

-------------------------------------

Date and place of birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Datum en handtekening gezagvoerder, gevolmagtigd agent of scheepsofficier

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date and signature by master, authorized agent or officer

STAATSUITGEVERIJ - 'S-GRAVENHAGE