Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.00.00 Binnenbrengen via zee

11 Bijlage 5. Opgaaf verkeersbegeleidingstarief

(DO 13 - 1Z*4PL)

               

Belastingdienst Douane

Opgaaf

Verkeersbegeleidingstarief

bestemd voor douanedistrict

Toelichting

Met dit formulier doet u opgaaf voor het verkeersbegeleidingstarief (VBS-tarief). Het tarief wordt geheven voor individuele verkeersbegeleiding vanaf de wal. Vul het formulier in, en onderteken het. Overhandig het formulier bij inklaring aan de Douane.

Vrijstelling en ontheffing
Ook als uw schip is vrijgesteld of als ontheffing is verleend, moet u dit formulier invullen. Als ontheffing is verleend, moet u het bewijs van ontheffing bijvoegen.

1 Gegevens aangever en schip

1a Naam aangever

1e Naam schip

1b Adres

1f Nationaliteit schip

1c Postcode en plaats

1g IMO-nummer (Lloyd's-nummer)

1d Douanenummer

1h Lengte schip volgens Internationale Meetbrief 1969. Naar beneden afronden op hele meters.

1i Type schip

Containerschip

2f In welk VBS-gebied komt u aan?

Nieuwe Waterweg

Tanker

Westerschelde

Passagiersschip

Noordzeekanaal

Vissersvaartuig

Den Helder

Overig

Eems

2 Gegevens voor het VBS-tarief

2a Is het schip langer dan 40 m?

Ja

Nee U bent geen VBS verschuldigd. Ga naar "Passeerdatum".

2b Is het schip in eigendom of beheer van het Nederlandse rijk?

Ja U bent geen VBS verschuldigd. Ga naar "Passeerdatum".

Nee

2c Is het een oorlogsschip onder Engelse, Franse of Duitse vlag?

Ja U bent geen VBS verschuldigd. Ga naar "Passeerdatum".

Nee

2d Vaart het schip onder Duitse vlag met bestemming Delfzijl of Eemshaven?

Ja U bent geen VBS verschuldigd. Ga naar "Passeerdatum".

Nee

2e Verricht geen economische activiteit?

Ja U bent geen VBS verschuldigd. Ga naar "Passeerdatum".

Nee

2f Is voor het schip ontheffing verleend?

Ja U bent geen VBS verschuldigd. Ga naar "Passeerdatum".

Nee

2g Passeerdatum

Ondertekening

Plaats en datum

Naam

Handtekening

Ruimte voor de Douane

Administratienummer Douanedistrict

..................................................................

Nummer inklaringsregister

..................................................................

Lengte van het schip vastgesteld

 volgens Internationale Meetbrief 1969

 op andere wijze, namelijk:

. .................................................................

Contante betaling

...................................

Kwitantieboekje en volgnummer comp. 51

. .................................................................

Handtekening en stempel

..................................................................

               

Belastingdienst Douane

Opgaaf

Verkeersbegeleidingstarief

bestemd voor douanepost

Toelichting

Met dit formulier doet u opgaaf voor het verkeersbegeleidingstarief (VBS-tarief). Het tarief wordt geheven voor individuele verkeersbegeleiding vanaf de wal. Vul het formulier in, en onderteken het. Overhandig het formulier bij inklaring aan de Douane.

Vrijstelling en ontheffing
Ook als uw schip is vrijgesteld of als ontheffing is verleend, moet u dit formulier invullen. Als ontheffing is verleend, moet u het bewijs van ontheffing bijvoegen.

1 Gegevens aangever en schip

1a Naam aangever

1e Naam schip

1b Adres

1f Nationaliteit schip

1c Postcode en plaats

1g IMO-nummer (Lloyd's-nummer)

1d Douanenummer

1h Lengte schip volgens Internationale Meetbrief 1969. Naar beneden afronden op hele meters.

1i Type schip

Containerschip

2f In welk VBS-gebied komt u aan?

Nieuwe Waterweg

Tanker

Westerschelde

Passagiersschip

Noordzeekanaal

Vissersvaartuig

Den Helder

Overig

Eems

2 Gegevens voor het VBS-tarief

2a Is het schip langer dan 40 m?

Ja

Nee U bent geen VBS verschuldigd. Ga naar "Passeerdatum".

2b Is het schip in eigendom of beheer van het Nederlandse rijk?

Ja U bent geen VBS verschuldigd. Ga naar "Passeerdatum".

Nee

2c Is het een oorlogsschip onder Engelse, Franse of Duitse vlag?

Ja U bent geen VBS verschuldigd. Ga naar "Passeerdatum".

Nee

2d Vaart het schip onder Duitse vlag met bestemming Delfzijl of Eemshaven?

Ja U bent geen VBS verschuldigd. Ga naar "Passeerdatum".

Nee

2e Verricht geen economische activiteit?

Ja U bent geen VBS verschuldigd. Ga naar "Passeerdatum".

Nee

2f Is voor het schip ontheffing verleend?

Ja U bent geen VBS verschuldigd. Ga naar "Passeerdatum".

Nee

2g Passeerdatum

Ondertekening

Plaats en datum

Naam

Handtekening

Ruimte voor de Douane

Administratienummer Douanedistrict

..................................................................

Nummer inklaringsregister

..................................................................

Lengte van het schip vastgesteld

 volgens Internationale Meetbrief 1969

 op andere wijze, namelijk:

. .................................................................

Contante betaling

...................................

Kwitantieboekje en volgnummer comp. 51

. .................................................................

Handtekening en stempel

..................................................................

               

Belastingdienst Douane

Specification

Vessel Traffic Service tariff

copy for submitter

Explanation

This form is your statement for the vessel traffic service (VTS) tariff.
The tariff is levied for individual shore based traffic service. Complete one side of the form, and sign it. At clearance, hand the form to Customs.

Exemption and dispensation
Complete this form, even if your vessel has been exempted or relief granted. Any certificate of relief is to be enclosed.

1 Details submitter and vessel

1a Name submitter

1e Name of vessel

1b Street name and number

1f Country of registration

1c Postal code and town

1g IMO-number (Lloyd's-number)

1d Customs-number

1h “London length “ of vessel. Round off downwards, full metres

1i Type of vessel

Container vessel

2f Which VTS-area will you enter?

Nieuwe Waterweg

Tanker

Westerschelde

Passenger vessel

Noordzeekanaal

Fishing vessel

Den Helder

Other

Eems

2 Details for the VTS-tariff

2a Is the vessel longer than 40 metres?

Yes

No No VTS due. Move on to “Date of passage “.

2b Does the Dutch government own or operate the vessel?

Yes No VTS due. Move on to “Date of passage”.

No

2c Is it a British, French, or German warship?

Yes No VTS due. Move on to “Date of passage”.

No

2d Does vessel sail under German flag bound for Delfzijl or Eemshaven?

Yes No VTS due. Move on to “Date of passage”.

No

2e Doesn’t conduct any economic activities?

Yes No VTS due. Move on to “Date of passage”.

No

2f Has dispensation been granted for the vessel?

Yes No VTS due. Move on to “Date of passage”.

No

2g Date of passage

Authorisation

Place and date

Name

Signature

To be completed by Customs

Administratienummer Douanedistrict

..................................................................

Nummer inklaringsregister

..................................................................

Lengte van het schip vastgesteld

 volgens Internationale Meetbrief 1969

 op andere wijze, namelijk:

. .................................................................

Contante betaling

...................................

Kwitantieboekje en volgnummer comp. 51

. .................................................................

Handtekening en stempel

..................................................................