Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.00.00 Binnenbrengen via zee

1 Inleiding

Dit onderdeel gaat over het proces binnenbrengen via zee. Dit proces begint als goederen via zee het gedeelte van het douanegebied van de Unie binnenkomen en eindigt als de aangebrachte goederen in tijdelijke opslag zijn of als aan de binnengebrachte goederen een nadere douaneregeling wordt gegeven of worden wederuitgevoerd.

In dit onderdeel wordt gesproken over een schip of over schepen om geen enkel varend object uit te sluiten. De formaliteiten die in het proces binnenbrengen via zee moeten worden vervuld, gelden voor alle soorten vaartuigen, zowel met goederen geladen als leeg binnenkomend.

Het binnenbrengen van goederen in het douanegebied van de Unie is in de douanewetgeving opgenomen in de:

  • DWU (Vo 952/2013), Titel IV, de artikelen 127 tot en met 152;

  • GVo.DWU (Vo 2015/2446), Titel IV, de artikelen 104 tot en met 118;

  • UVo.DWU (Vo 2015/2447), Titel IV, de artikelen 182 tot en met 193;

  • ADW (Algemene douanewet), Hoofdstuk 1, artikel 1:2, Hoofdstuk 2, de artikelen 2:1 en 2.2;

  • ADB (algemeen douanebesluit), Hoofdstuk 1, artikel 1:2, Hoofdstuk 2, artikel 2:1;

  • ADR (Algemene douaneregeling), Hoofdstuk 1, de artikelen 1:2 en 1:11, Hoofdstuk 2, de artikelen 2:0 tot en met 2:4.

Let op!

Het vervullen van de formaliteiten bij binnenkomst wordt ook wel aangeduid als "inklaren" of "inklaring". Dit zijn geen wettelijke begrippen en ze worden verder niet gebruikt.

AEO

Aan marktdeelnemers die beschikken over een AEO-vergunning veiligheid (AEO-S) of een gecombineerde vergunning (AEO-C als een AEO-S vergunning – artikel 33 UVo.DWU), kunnen faciliteiten bij binnenkomst worden verleend. Informatie over AEO is te vinden in onderdeel 2.50.00 van dit Handboek.