Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

41 Bijlage 1. Goederen zonder handelskarakter van particulier naar particulier. Beperking waarde en hoeveelheden

Voor de vrijstelling als voorzien in de artikelen 25 tot en met 27 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 mag de totale waarde van de zending (van de onderstaande goederen tot de daarbij genoemde hoeveelheden en overige goederen tezamen) niet meer bedragen dan € 45.

     

a. 1)

Tabaksproducten

sigaretten of

50 stuks

sigaren of

10 stuks

cigarillo's (maximaal 3 gram/stuk) of

25 stuks

rooktabak

50 gram

b. 1) 2)

Alcohol en alcoholhoudende dranken

gedistilleerde en alcoholhoudende dranken met een alcohol-volumegehalte van meer dan 22%;

1 liter

niet-gedenatureede ethylalcohol met een alcohol-volumegehalte van 80% en hoger, of gedistilleerde en alcoholhoudende dranken, aperitieven op basis van wijn of alcohol, tafia, sake of soortgelijke dranken met een alcohol-volumegehalte van ten hoogste 22%; mousserende wijnen, likeurwijnen

1 liter

c.

Niet-mousserende wijnen

2 liter

d.

Parfum of toiletwater

50 gram
0,25 liter

e. 3)

koffie-extracten en - essences

500 gram,
200 gram

f. 3)

thee-extracten en -essences

100 gram,
40 gram

1) Voor de goederensoorten vermeld onder a en b kunnen in plaats van de aangegeven hoeveelheid van één soort, ook evenredige hoeveelheden van twee of meer van deze goederensoorten tezamen onder de vrijstelling vallen. Een voorbeeld van een proportioneel assortiment is 25 stuks sigaretten en 5 stuks sigaren.

2) Voor wat betreft de omzetbelasting en de accijns geldt de vrijstelling slechts voor 1 fles met een maximum van 1 liter.

3) Alleen voor wat betreft de vrijstelling van omzetbelasting.

Toelichting

  1. De zendingen mogen slechts tot een bepaalde maximale waarde met vrijstelling in het vrije verkeer worden gebracht. Voor de in deze bijlage genoemde goederensoorten geldt ook dat de vermelde hoeveelheden niet mogen worden overschreden.

  2. De hoeveelheidsbeperkingen voor koffie of koffie-extracten en -essences en thee-extracten en -essences gelden slechts voor de vrijstelling van de omzetbelasting. Voor de vrijstelling invoerrechten gelden geen hoeveelheidsbeperkingen voor koffie, thee enzovoort. Deze goederen kunnen worden begrepen onder de overige goederen.