Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

42 Bijlage 2. Reizigersbagage. Beperking waarde en hoeveelheden

De vrijstelling als voorzien in artikel 41 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 wordt verleend voor:

Naar boven

42.1 A. Reizigers

 1. goederen, andere goederen dan bedoeld in de onderdelen b. tot en met e. hierna, waarvan de totale waarde niet meer dan € 430 per reiziger bedraagt. De waarde van persoonlijke bagage en die van persoonlijke geneesmiddelen worden daarbij buiten beschouwing gelaten. Bij deze vrijstelling wordt de waarde van een afzonderlijk goed niet gesplitst;

 2. de volgende tabaksproducten per reiziger tot een maximum van:

  • 200 sigaretten, of;

  • 100 cigarillo’s, of;

  • 50 sigaren, of;

  • 250 gram rooktabak; of

  • een proportioneel assortiment van deze producten;

 3. alcohol en alcoholhoudende dranken (geen niet-mousserende wijnen en bier (zie letter d (hierna), per reiziger tot een maximum van:

  • 1 liter alcohol en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22% vol. of niet gedenatureerde ethylalcohol van 80% vol. en hoger, of;

  • 2 liter alcohol en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van maximaal 22% vol., of;

  • een proportioneel assortiment van deze producten;

 4. niet-mousserende wijn en bier per reiziger tot een maximum van:

  • 4 liter niet-mousserende wijn, en

  • 16 liter bier;

 5. brandstof in het normale reservoir van een voertuig en per voertuig een maximale hoeveelheid van tien liter brandstof in een draagbaar reservoir.

Het maximum bedrag als bedoeld onder 1. wordt voor reizigers in de particuliere plezierluchtvaar of plezierzeevaart beperkt tot € 300 per reiziger.

De vrijstelling onder 2, 3. en 4. geldt niet voor reizigers jonger van 17 jaar.

Naar boven

42.2 B. Personeel

Voor personeel van vervoermiddelen in het internationale verkeer , zoals het verkeer van lijnvaartuigen en –luchtvaartuigen en chartervaartuigen en –luchtvaartuigen, tussen derde landen en de Unie worden de maximale hoeveelheden, hiervoor bedoeld onder b, c en d, beperkt tot de volgende hoeveelheden:

 1. voor de toepassing van b, tabaksproducten:

  • 40 sigaretten, of;

  • 20 cigarillo’s, of;

  • 10 sigaren, of;

  • 50 gram rooktabak, of

  • een proportioneel assortiment van deze producten;

 2. voor de toepassing van c, alcohol en alcoholhoudende dranken:

  • 1 liter alcohol en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22% vol. of niet gedenatureerde ethylalcohol van 80% vol. en hoger, of;

  • 1 liter alcohol en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van maximaal 22% vol., of

  • een proportioneel assortiment van deze producten;

 3. voor de toepassing van d, niet-mousserende wijnen en bier:

  • 2 liter niet-mousserende wijn, en

  • 8 liter bier.

Naar boven