Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

43 Bijlage 3. Attesten en verklaringen voor materiaal voor aanleg, onderhoud of verfraaiing van gedenktekens of begraafplaatsen van oorlogsslachtoffers

43.1 Voorbeeld 1. Certificate attest

For the importation of goods destined for or belonging to the Imperial War Graves Commission
Voor de invoer van goederen bestemd voor of toebehorende aan de Imperial War Graves Commission

Importation
Invoer

Number and nature of packages
Aantal en aard van de colli

Nature of the goods
Soort goederen

Quantity, gross weight and other particulars for identification
Hoeveelheid, bruto-gewicht en andere bijzonderheden voor de identificatie van de goederen

Customs office where clearance is to be effected
Douanekantoor waar de invoer moet geschieden

Means of transport (registration number of vehicle, name of ship, etc.)
Gebruikt vervoermiddel (registratienummer van voertuig, naam van schip, enz.)

Country from which consigned
Land van herkomst

I certify that these goods are distined for the exclusive use of the Imperial War Graves Commission
Ik verklaar dat deze goederen zijn bestemd voor het uitsluitend gebruik van de Imperial War Graves Commission

Date
Datum

Signature of the authorising official and stamp
Handtekening van de bevoegde ambtenaar en stempel

Naar boven

43.2 Voorbeeld 2. Erklärung

Gemäss Artikel 5a des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Königreiches der Niederlande über die deutschen Kriegsgräber in den Niederlanden vom 15.4.1976 bescheinigen wir hiermit, dass die nachstehend aufgefürten Gegenstände zum endgültigen Ausbau und zur Instandsetzung der deutschen Kriegsgräber benötigt werden:

(soort goederen, hoeveelheid en andere bijzonderheden voor de identificatie van de goederen)

Es wird daher gebeten, die vorstehend genannten Gegenstände von sämtlichen Zollabgaben, Kautionen und derg. freizustellen.

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Naar boven