Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

34 Goederen voor instellingen voor bescherming van auteursrechten, industriële of commerciële eigendom

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van goederen voor instellingen voor de bescherming van auteursrechten, industriële of commerciële eigendom.

Naar boven

34.1 Wettelijke basis

De vrijstelling van invoerrecht is voorzien in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (Titel II, Hoofdstuk XXIII, artikel 102).

De vrijstelling van omzetbelasting is voorzien in artikel 7:27, lid 2, van de Algemene douaneregeling. De vrijstelling van omzetbelasting is gebaseerd op Richtlijn nr. 2009/132/EG (Titel XII, Hoofdstuk 1, artikel 79).

Naar boven

34.2 Reikwijdte vrijstelling invoerrecht

De vrijstelling van invoerrecht heeft betrekking op goederen zoals merken, modellen, tekeningen, indieningsdossiers en dossiers voor het aanvragen van een octrooi, patent, registratie of deponering die van een derde land de Unie worden binnengebracht.
(artikel 102 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

34.3 Instellingen

De vrijstelling wordt slechts verleend in het geval de goederen zijn bestemd voor instellingen die zijn bevoegd voor de bescherming van auteursrechten, industriële of commerciële eigendom. De volgende instellingen zijn in Nederland bevoegd:

  • Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom, Den Haag 1);

    1): Het Benelux Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor tekeningen of modellen zijn opgegaan in de BBIE.

  • Europees-Octrooibureau, Rijswijk;

  • NL Octrooicentrum, Rijswijk.

(artikel 102 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

34.4 Reikwijdte vrijstelling belastingen

De vrijstelling van invoerrecht is van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting.
(artikel 7:27, lid 2, van de Algemene douaneregeling)

Naar boven