Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

12 Goederen voor vorsten, staatshoofden en personen met gelijke voorrechten

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van goederen voor vorsten, staatshoofden en personen met gelijke voorrechten.

Naar boven

12.1 Wettelijke basis

De vrijstelling van invoerrecht is voorzien in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (Titel II, Hoofdstuk XX, artikel 85).

De vrijstellingen van omzetbelasting, accijns en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken zijn voorzien in artikel 7:27 van de Algemene douaneregeling. De vrijstelling van omzetbelasting is gebaseerd op Richtlijn nr. 2009/132/EG (Titel IX, Hoofdstuk 3, artikel 62).

Naar boven

12.2 Reikwijdte vrijstelling invoerrecht

De vrijstelling van invoerrecht heeft betrekking op:

  • giften die worden aangeboden aan regerende vorsten en staatshoofden;

  • goederen die zijn bestemd om te worden gebruikt of verbruikt door regerende vorsten en staatshoofden van derde landen of door personen die hen officieel vertegenwoordigen bij hun officieel verblijf in het douanegebied van de Unie;

  • giften en goederen die worden uitgereikt aan personen die op internationaal vlak soortgelijke voorrechten genieten als regerende vorsten en staatshoofden. Hieronder kunnen worden gerangschikt hoofden van kerken.

(artikel 85 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

12.3 Wederkerigheid

In Nederland is de vrijstelling niet afhankelijk gesteld van de voorwaarde van wederkerigheid en eventueel andere voorwaarden.
(artikel 85 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

12.4 Reikwijdte vrijstelling belastingen

De vrijstelling van invoerrecht is van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting, de accijns en de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.
(artikel 7:27 van de Algemene douaneregeling)

Naar boven