Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

40 Gronduitrusting voor luchtvaartondernemingen

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van gronduitrusting voor luchtvaartondernemingen die zijn gevestigd buiten de Benelux.

Naar boven

40.1 Wettelijke basis

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene douanewet heeft de Minister van Financiën de bevoegdheid om voor deze vrijstelling nadere bepalingen vast te stellen.
De vrijstelling van invoerrecht is voorzien in artikel 7:15 van de Algemene douaneregeling.

De vrijstellingen van omzetbelasting, accijns en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken zijn voorzien in artikel 7:27 van de Algemene douaneregeling.

Naar boven

40.2 Reikwijdte vrijstelling invoerrecht

De vrijstelling van invoerrecht heeft betrekking op gronduitrusting van buiten de Benelux gevestigde luchtvaartondernemingen die is bestemd om door hen op een douaneluchtvaartterrein te worden gebruikt voor de inrichting of exploitatie van een internationale luchtvaartdienst.
(artikel 7:15, lid 1, van de Algemene douaneregeling)

Naar boven

40.3 Gronduitrusting

Onder "gronduitrusting" wordt begrepen:

materiaal voor herstellen, onderhouden en bedienen van luchtvaartuigen:

 • materiaal voor casco's, motoren en instrumenten;

 • uitrusting en gereedschap voor vliegtuigwerkplaatsen;

 • bijzonder herstellingsgereedschap;

 • batterijen en beweegbare startinrichtingen;

 • platforms en trappen;

 • uitrusting voor beproeven van luchtvaartuigen, motoren en instrumenten;

 • uitrusting voor verwarmen en afkoelen van motoren;

 • brandweer- en blusmateriaal;

 • rekken en dergelijke voor opslaan en bewaren van uitrusting en gereedschap;

 • motorhoezen, trekhaken en parkeerblokken;

 • radio-uitrusting op de grond;

materiaal voor passagiersdiensten:

 • inschepingstrappen en -vloeren;

 • voertuigen voor vervoer van passagiers op de luchthaven van en naar vliegtuigen;

 • bijzondere weegschalen voor passagiers;

 • bijzonder hotelmateriaal;

 • fecaliënwagens, waterwagens en andere bijzondere voertuigen;

materiaal voor goederenbehandeling:

 • voertuigen voor transport, lossen en laden van bagage, goederen, materiaal of voorraden;

 • bijzondere toestellen voor lossen en laden van goederen;

 • bijzondere goederenweegschalen;

 • pallets en containers;

 • inpakmachines;

 • dekzeilen;

veiligheidsmateriaal:

 • apparatuur voor wapendetectie;

 • apparatuur voor detectie van explosieven;

 • apparatuur voor opsporen van indringers.

De vrijstelling kan niet worden verleend voor kantooruitrusting, uniformkleding en verbruiksgoederen voor het verpakken van goederen zoals touw, band en plastic.

Naar boven

40.4 Reikwijdte vrijstelling belastingen

De vrijstelling van invoerrecht is van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting, de accijns en de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.
(artikel 7:27 van de Algemene douaneregeling)

Naar boven

40.5 Register

Belanghebbende moet een ambtelijk gewaarmerkt register bijhouden waarvan op elk moment kan worden afgeleid welke gronduitrusting op het douaneluchtvaartterrein moet worden gebruikt. Het register dient te worden ingericht, bijgehouden en bewaard in overeenstemming met de door de inspecteur gegeven voorschriften.

Naar boven

40.6 Vergunning

Het is een vrijstelling waarvoor bij het brengen in het vrije verkeer een vergunning is vereist. Zie voor de procedure daarvoor paragraaf 1.5.
(artikel 7:15, lid 2, van de Algemene douaneregeling)

Bij de aanvraag van de vergunning moeten (handels)bescheiden worden overgelegd.

Naar boven